👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Musik i åk 4 ht 2019

Skapad 2019-09-29 19:37 i Vallkärra skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 Musik
Välkommen till musiken i åk 4! Vi ska sjunga sånger från olika kulturer och musikstilar. Vi kommer jobba med puls och rytm. Vi ska också testa att spela instrument, bland annat boomwhackers och rytminstrument.

Innehåll

 Under terminens gång kommer vi att arbeta med:

 

 • att sjunga sånger tillsammans. Även i lättare stämmor, som tex kanon.
 • att jobba med och förstå puls och rytm. Att känna pulsen i olika låtar och röra sig i puls. Att härma rytmer och hitta på egna rytmer.
 • att spela och sjunga för varandra och lyssna på varandra.
 • att lära oss mer om olika instruments utseenden och deras indelning i olika instrumentfamiljer.

 

 

Jag kommer att bedöma:

Under arbetets gång kommer jag att bedöma din förmåga i att arbeta aktivt och kunna:

 • delta i våra sånger och sjunga tillsammans.
 • delta i puls och rytmövningar.
 • delta i instrumentspel.
 • delta i diskussioner kring olika instrumentfamiljer.

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • spela och sjunga i olika musikaliska former och genrer,
  Mu
 • skapa musik samt gestalta och kommunicera egna musikaliska tankar och idéer, och
  Mu
 • Centralt innehåll
 • Sång, melodispel och ackompanjemang i ensembleform i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Gehörsmusicerande efter musikaliska mönster, till exempel ackordföljder, perioder och kompmodeller.
  Mu  4-6
 • Imitation och improvisation med röst och instrument, rytmer och toner.
  Mu  4-6
 • Musikframföranden.
  Mu  4-6
 • Röst- och hörselvård vid musikaliska aktiviteter, till exempel uppvärmningsövningar.
  Mu  4-6
 • Rösten som instrument för olika vokala uttryck, till exempel sång, jojk och rap.
  Mu  4-6
 • Ackord- och melodiinstrument, bas och slagverk för melodi- och rytmspel eller för ackompanjemang.
  Mu  4-6
 • Rytm, klang och dynamik, tonhöjd, tempo, perioder, taktarter, vers och refräng som byggstenar för att komponera musik i olika genrer.
  Mu  4-6
 • Musiksymboler, grafisk notation, noter och ackordbeteckningar.
  Mu  4-6
 • Ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om musicerande och om intryck samt upplevelser av musik.
  Mu  4-6
 • Musik till sammans med bild, text och dans. Hur olika estetiska uttryck kan samspela.
  Mu  4-6
 • Indelningen i stråk-, blås-, sträng-, tangent- och slagverksinstrument.
  Mu  4-6