Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Teknik åk 1

Skapad 2019-09-29 20:04 i Önnestads skola Kristianstad
Teknik.
Grundskola 1 – 3 Teknik
Vad är teknik och hur hjälper tekniken människan? Hur kan vi göra saker bättre med teknik och vilken teknik använder vi oss av idag? Hur har tekniken utvecklats från förr?

Innehåll

Syfte med undervisningen- Varför?

I vårt arbete med teknik kommer vi att ta reda på hur teknik hänger ihop med andra  saker i din vardag. Vi ska fundera över vad teknik är och hur den förändras. 
Du kommer också  att få bygga och konstruera olika tekniska lösningar. 

Så här kommer vi att arbeta - Hur?

 

-Du provar att arbeta i olika material och testar på olika sätt att sammanfoga dessa.

 

-Du undersöker, funderar och är med i diskussioner om hur våra byggen och tekniska lösningar fungerar. 

 

- Du kommer att få öva på att ställa en hypotes samt dokumentera med enkla skisser och bilder.

 

-Vi kommer att se filmer och läsa olika sorters texter som handlar om teknik.

 

-Vi kommer att arbeta i grupp, i par och enskilt.

 

- Du kommer att få prova att styra föremål med programmering

 

Det här ska du lära dig - Vad?

- Följa en beskrivning.


- Bygga och konstruera olika föremål.

 
- Testa ditt bygge, se om den fungerar och fundera hur du kan förbättra den.


- Fundera över ditt arbete/delta i diskussioner.

 

- Lära dig hur olika tekniska föremål var förr och hur de ändrats till idag.

 

 

Bedömning

Du visar att du kan genom att:

 

-Du kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i din vardag och hur det har förändrats över tid.

 

-Du kan genomföra enkla konstruktionsarbeten och beskriva hur dessa fungerar och varför.

 

- Du deltar aktivt på lektionerna.

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • identifiera och analysera tekniska lösningar utifrån ändamålsenlighet och funktion,
  Tk
 • använda teknikområdets begrepp och uttrycksformer,
  Tk
 • analysera drivkrafter bakom teknikutveckling och hur tekniken har förändrats över tid.
  Tk
 • Centralt innehåll
 • Några vanliga tekniska lösningar där människan härmat naturen, till exempel den kupade handen som förebild för förvaringskärl.
  Tk  1-3
 • Material för eget konstruktionsarbete. Deras egenskaper och hur de kan sammanfogas.
  Tk  1-3
 • Några enkla ord och begrepp för att benämna och samtala om tekniska lösningar.
  Tk  1-3
 • Dokumentation i form av enkla skisser, bilder samt fysiska och digitala modeller.
  Tk  1-3
 • Några föremål i elevens vardag och hur de är anpassade efter människans behov.
  Tk  1-3
 • Hur föremålen i elevens vardag har förändrats över tid.
  Tk  1-3
 • Att styra föremål med programmering.
  Tk  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan beskriva och ge exempel på enkla tekniska lösningar i vardagen och några ingående delar som samverkar för att uppnå ändamålsenlighet och funktion.
  Tk  E 6
 • Eleven kan genomföra mycket enkla teknikutvecklings- och konstruktionsarbeten genom att pröva möjliga idéer till lösningar samt utforma enkla fysiska eller digitala modeller.
  Tk  E 6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: