👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 3

Skapad 2019-09-29 21:02 i Centralskolan Kristianstad
Grundskola 3 Matematik
Singma matematik läromedel lär dig allt du behöver och det tillsammans med dina kamrater. Du kommer att jobba mycket i grupp eller i par och samtala och diskutera matematik med fokus på problemlösning. Ge aldrig upp!

Innehåll

 

Du kommer att jobba med addition och subtraktion i området 0-1000. Du kommer att jobba med uppställningar med och utan växling och repetera positioner för ental, tiotal och hundratal. Bedömning genom kunskapsloggen i boken.

Du kommer att lära dig vilka pengar vi har i Sverige och vad de heter, hur man räknar och växlar pengar, jämföra och förstå värdet av mynt och sedlar. Bedömning genom kunskapsloggen i boken.

Därefter jobbar vi med Geometri. Eleverna arbetar med tredimensionella geometriska former och lär sig känna igen, namnge och beskriva formerna klot, kub, rätblock, cylinder, kon, pyramid och prisma. Bedömning genom kunskapsloggen i boken.

Sedan kommer ett kapitel om Massa där eleverna introduceras till enheten gram och kilogram. Kapitlet innehåller flera praktiska moment där eleverna får öva på att uppskatta, mäta och resonera om massa. Bedömning genom kunskapsloggen i boken. 

I nästa kapitel jobbar eleverna med Tid. Fokus på analoga klockor och tiden kvart i/över och 5-minuters intervall. Eleverna ska också öva på att beräkna tid och räkna ut hur mycket klockan är om 30 minuter osv. Bedömning genom kunskapsloggen i boken.

Sista kapitlet i boken handlar om Statistik. Eleverna tränar på att läsa av tabeller och diagram, se proportionella samband där en symbol kan representera antalet två. Eleverna ska öva på att göra egna tabeller och diagram. Bedömning genom kunskapsloggen i boken. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån enkla vardagliga situationer.
  Ma  1-3
 • Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3