👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

NTA - Balansera och väga

Skapad 2019-09-30 08:25 i Kungsgårdsskolan Säter
NTA Balansera och väga
Grundskola 2 Teknik NO (år 1-3)
En kort beskrivning av vad du kommer att få göra under vårt arbete med NTA - Balansera och väga.

Innehåll

NTA Balansera och väga

Du kommer att få prova på att balansera olika saker. Vad är balans? Hur blir det balans?

2. Förankring i läroplanen och kursplanens syftestext

Du kommer att få samtala kring, förutsäga samt testa att balansera och väga saker.

3. Innehåll i undervisningen - centralt innehåll

Du kommer att lära dig viktiga begrepp som t.ex. förutsägelse, balans, jämvikt, tyngdpunkt, stödpunkt, tyngre och lättare.
Du kommer att lära dig att dokumentera det du upptäcker.

4. Arbetssätt

Du kommer att få förutsäga, experimentera och lära dig vad som påverkar balansen.
Du kommer att få prova balans både ute och inne.
Du kommer att få dokumentera och beskriva vad du skattar och vad du lär dig på ett naturvetenskapligt sätt.

6. Kunskapskrav

Du ska vara aktiv och göra förutsägelser på lektionerna.
Du ska vara aktiv och experimentera efter de anvisningar som ges.
Du ska med hjälp kunna dokumentera på ett naturvetenskapligt sätt.
Du ska kunna beskriva dina experiment och använda orden jämvikt, balans, tyngdpunkt, stödpunkt, tyngre och lättare.


5. Bedömning

Vi kommer att under arbetets gång bedöma att du är aktiv vid förutsägelser, experiment och dokumentation.Vi kommer även att lyssna om du använder dig av de begrepp vi arbetar med.

Kopplingar till läroplanen

 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  NO
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  NO
 • Centralt innehåll
 • Balans, tyngdpunkt och jämvikt som kan observeras i lek och rörelse, till exempel vid balansgång och på gungbrädor.
  NO  1-3