Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skapande med Alfa-Beta

Skapad 2019-09-30 10:06 i Ellagård Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Segelbåtens grupp ska få möjlighet att skapa egna tolkningar av Alfa-Beta.

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

 

Bilden ovan är från Skolverkets stödmaterial "Kvalitetsarbete i praktiken". Bilden visar de olika steg en undervisningsprocess ska genomgå, samt den ständigt pågående processen som inte har något slut.

Klicka här om du vill läsa "Kvalitetsarbete i praktiken".

 

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)
  Skapande, hållbar utveckling, språk.

 • Varför? (Syfte med undervisningen)
  Vårt syfte med undervisningen är att främja barnens skapande förmåga och förståelse för hållbar utveckling. Vi ska lära ut skriftspråk på ett lekfullt sätt med Alfa-Beta som symbol.

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
  Spontant under dagarna, när tillfälle ges. Material kommer att finnas uppdukat på ett bord och de barn som är intresserade och nyfikna genomför uppgiften.

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Under aktivitetens gång sker reflektion tillsammans med barnen.

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  Alla barn på Segelbåten som är intresserade och vill.

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Maryam ansvar för aktiviteten.

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)
  Se läroplansmål nedan.

   

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: