👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Utforskarna - Tema vatten

Skapad 2019-09-30 10:30 i Dibber Bråta Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Vi tänker arbeta med tema vatten denna termin, då det är något som de flesta barn på Bråta förskola är intresserade av.

Innehåll

1. Undervisningsplanering

Vad ska läras ut? 

Vårt mål är att väcka barnens nyfikenhet och medvetenhet kring ämnet vatten. Syftet är att barnen ska få upptäcka och utforska vatten i olika former. Vi vill att arbetet ska präglas av barnens intressen, nyfikenhet och upptäckarglädje. Genom att experimentera på ett lekfullt sätt och använda alla våra sinnen ger vi barnen möjlighet att utveckla kunskaper kring fenomenet vatten. Barnen på Äventyrarna kommer både att arbeta praktiskt och teoretiskt i små grupper, helggrupp och tillsammans med Äventyrarna.

Varför?

Vi har valt detta tema för att det tilltalar de flesta barnen och väcker deras nyfikenhet att forska vidare och experimentera med vatten. Barnen leker med vatten så fort de får möjlighet till det. Inne är det vid handtvätt och ute är det i regnet, vid vattenpölarna och under stuprören. Det ger barnen möjlighet att få upptäcka, känna, utforska och uppleva ämnet. De flesta barn på Bråta förskola tycker att det är spännande med vatten.

 

Hur ska undervisningen genomföras?

Vi arbetar med temat en-två dagar i veckan i olika former. Både i spontan och planerad/riktad undervisning.

Kretslopp, experiment, samtal och frågeställningar kring vatten är olika saker vi planerar att arbeta med. Samt erbjuda lek och bus i vatten. Vi planerar även att besöka Trosa Kvarn och Trosaån för att undersöka och utforska vattnet som finns där. 

 

 Vilka utbildningsområden arbetar vi med i temat Vatten?

 • Ösa/hälla
 • Experiment med vatten
 • Flyta/sjunka
 • Vattendjur, (kommer vara vårt största fokusområde)
 • Vatten i olika former (fast, flytande, gas)
 • Varmt/kallt
 • vi samtalar om vad vatten är, hur det påverkar oss och naturen, vad vatten är bra för samt vad som händer utan vatten

 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Vi planerar att reflektera tillsammans med barnen vid samlingar, men också under tiden vi gör planerade aktiviteter, experiment etc. Vi dokumenterar med bilder (lärplatta) som sätts upp i hallen/på avdelningen för att ge barnen en chans att reflektera över det vi gjort, vi samlar även bilder och filmer till lärloggar. 

Vi reflekterar och analyserar arbetet med vatten under reflektions/planeringstid för att utvärdera och få fram eventuella utvecklingsområden. 

 

Av vem?

Arbetslaget ansvarar för att undervisningen planeras, genomförs, dokumenteras och utvärderas. 

 

Vad är målet med undervisningen? 

Vårt mål är att väcka barnens nyfikenhet och medvetenhet kring ämnet vatten samt att se vad det har för påverkan i vårt sätt att leva. 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • främja barnens förmåga att vara delaktiga och utöva inflytande över sin utbildning,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18