👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skolverkets bedömningsstöd Matematik (muntlig del).

Skapad 2019-09-30 11:35 i Idenors skola Hudiksvall
Grundskola 1 Matematik
Matris som utgår från Skolverkets Obligatoriska bedömningsstöd.

Matriser

Ma
Skolverkets obligatoriska bedömningsstöd - Elevens taluppfattning (muntligt).

Muntliga uppgifter (taluppfattning)

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Talraden: Ramsräkna
Kunna räkna till minst 50.
Talraden: Räkna uppåt
Kunna räkna uppåt från angivet tal.
Talraden: Räkna nedåt
Kunna räkna nedåt från angivet tal.
Talraden: Efter
Uppge talet som kommer efter ett angivet tal.
Talraden: Före
Uppge talet som kommer före ett angivet tal.
Antalskonstans
Ha förståelse kring att antal är detsamma oavsett storlek eller ordning, t.ex.fem myror är fler än fyra elefanter.
Subitisera/uppskatta
Kan uppfatta antal utan att räkna dem t.ex. tärningens prickar.
Namnge tal
Kan namnge tal utan att de är i ordningsföljd.
Fler
Förstår begreppet "fler".
Färre
Förstår begreppet "färre".
Uppdelning av tal
Kan dela upp tal på olika sätt, t.ex. 3 kan delas upp 3+0,0+3,2+1,1+2.
Hälften
Förstår begreppet "hälften".
Dubbelt
Förstår begreppet "dubbelt".