👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Schools" Good stuff B, English 7

Skapad 2019-09-30 11:40 i Stenbergaskolan åk 4-9 Söderhamn
Under en tid kommer vi nu att jobba med området Schools i läroboken Good Stuff B.
Grundskola 7 Engelska
Under det här arbetsområdet kommer vi att arbeta med kapitlet "Schools" i Good stuff B.

Innehåll

Förmågor du arbetar med:

Under det här arbetet kommer du att utveckla din förmåga att: 

Undervisning (arbetssätt och arbetsformer):

Vi kommer att arbeta med olika sorters texter inom avsnittet "Schools" för att utveckla läs- och hörförståelsen. Du kommer att få glosläxor för att utveckla ditt ordförråd. Som avslutning kommer du att få skriva en kortare text. 

Bedömningens inriktning:

Bedömningens fokus ligger på din förmåga att uttrycka dig i skrift. Området avslutas med en skrivuppgift där du får visa i vilken utsträckning du tillgodogjort dig orden, texterna och de grammatiska moment vi arbetat med.

Centralt innehåll:

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter,
  En
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där engelska används.
  En
 • Centralt innehåll
 • Aktuella och för eleverna välbekanta ämnesområden.
  En  7-9
 • Intressen, vardagliga situationer, aktiviteter, händelseförlopp samt relationer och etiska frågor.
  En  7-9
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Talad engelska och texter från olika medier.
  En  7-9
 • Talad engelska med viss regional och social färgning.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga berättelser, beskrivningar och instruktioner.
  En  7-9

Matriser

En
Schools

Skriva
-skriftlig framställning
Du kan med stöd formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du kan formulera dig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
Du kan formulera dig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
Du formulera dig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Omvärlden
Du kan med stöd diskutera översiktligt några företeelser i områden där engelska används.
Du kan diskutera översiktligt några företeelser i områden där engelska används.
Du diskuterar utförligt några företeelser i områden där engelska används.
Du diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser där engelska används.