👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Etik & Moral

Skapad 2019-09-30 12:15 i Maria Parkskolan Helsingborg
Grundskola 4 – 6 Religionskunskap
Vad är egentligen rätt och fel? Vem bestämmer det?

Innehåll

 Målet med undervisningen är att:

 

I detta arbete kommer du att utveckla din förmåga att:

 • använda etiska begrepp i dina resonemang; till exempel jämlikhet, solidaritet, etik, moral
 • resonera kring moraliska frågor gällande t.ex. jämställdhet, utanförskap och kränkning
 • resonera om vad ett bra liv kan vara och vad det innebär att göra gott

Så här ska vi arbeta:

 • Genomgångar 
 • Diskussioner i par, grupp och helklass
 • Titta på film och resonera kring etik och moral

Detta kommer att bedömas:

 • Hur du förstår och använder ord och begrepp
 • Hur du resonerar kring etik och moral under lektionerna
 • Bedömningsuppgift där du ska resonera kring etik och moral utifrån en film 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet,
  Re
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re