Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ny tid revolutionerna på 1700-talet

Skapad 2019-09-30 12:47 i Östra grundskolan Huddinge
V.41 Feodalism samhällsstrukturer Samhällsstrukturen på 1700-talet. Hur var samhället uppbyggt under medeltiden? 1. Vem/vilka hade mest makt? 2. Vad hade de som gjorde dem mäktiga? 3. Vilka hade ingen makt? Varför inte? 4. Vilka betalade skatt och vilka var befriade från det? 5. Hur kunde det orättvisa systemet bevaras i flera hundra år?
Grundskola 7 – 9 Historia
Under 1700-talet skedde två stora politiska förändringar som spelade en avgörande roll i världshistorien. Utan dessa hade världen antagligen sett annorlunda ut. Det var folk som satte sig upp mot sina herrar. i Nordamerika ville man inte längre lyda under britterna och i Frankrike ville folket inte längre låta sig hunsas av kung och adel.  Vilka var orsakerna till detta? Och vilka blev konsekvenserna, då och ända in i vår tid? Det ska du ta reda på nu!

Innehåll

V. 41 Feodalism begrepp. Samhällsstrukturer. Läs s 84-85 i Liv i förändring

 Upplysningsideerna. Vilka var Voltaire, Rousseau och Montesquieu och vilka nya idéer kom de med? Vilka läste och tog till sig dessa idéer?

V. 42 Amerikanska frihetskriget. Rule Britannia" börjar låta falskt. Storbritannien förlorar mark. Vad händer? 

 

V.48 Franska revolutionen. Genomgång, film Marie Antoinette Frankrikes sista drottning, grupp/par uppgift ”Kunde det kungaparet ha gjort på något annat sätt för att undvika att det faktiskt blev revolutionen? Förklara varför du tycker som du gör.

V. 49 Söka fakta om historiska profiler: J.B. Bernadotte, Caroline de Colombier, Josephine de Beauharnais, Desiree samt historiska platser: Waterloo, Trafalgar.

Bedömningsuppgift

Kunde kungen/drottningen (välj antingen kungen eller drottningen) ha gjort på ett annat sätt för att undvika att det faktiskt blev en våldsam revolution? Skriv ner dina funderingar och förklara du tycker som du gör.

V. 50 Slutreflektion

 

 

Matriser

Hi
Revolutioner

E
C
A
Fakta (Kunskaper om olika tidsperioder)
När inträffade dessa revolutioner och vad var det som hände ?
Du har grundläggande kunskaper om den amerikanska, franska och den industriella revolutionen. Du har grundläggande kunskaper om när dessa revolutioner var samt vad som hände.
Du har goda kunskaper om den amerikanska, franska och den industriella revolutionen. Du har goda kunskaper om när dessa revolutioner var samt vad som hände.
Du har mycket goda kunskaper om den amerikanska, franska och den industriella revolutionen. Du har mycket goda kunskaper om när dessa revolutioner var samt vad som hände.
Analys (Orsaker och konsekvenser)
Vad var orsakerna till dessa revolutioner och vilka konsekvenser fick de ?
Du visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser den amerikanska, franska och den industriella revolutionen.
Du visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av den amerikanska, franska och den industriella revolutionen.
Du visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av den amerikanska, franska och den industriella revolutionen.
Förståelse (Kunskap om utvecklingslinjer)
Hur var det i samhället innan revolutionerna, vad det var som förändrades och hur kan dessa revolutioner påverka framtiden ?
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då förhållandevis komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med utvecklade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Du kan undersöka några utvecklingslinjer inom politik och levnadsvillkor och beskriver då komplexa samband mellan olika tidsperioder. Du anger också någon tänkbar fortsättning på dessa utvecklingslinjer och motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna och nuet.
Historiska begrepp
Du vet vad ord betyder och du kan förklara dem.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Källhantering
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla och till viss del underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor. För enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra utvecklade och relativt väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor. För utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra välutvecklade och väl underbyggda slutsatser om människors levnadsvillkor. För välutvecklade och väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: