👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Atomer och Luft

Skapad 2019-09-30 14:05 i Oxledsskolan F-6 Partille
Atomer, molekyler, grundämne Luftens egenskaper och sammansättning. Luftföroreningar.
Grundskola 4 Kemi
Överallt omkring oss finns det luft. Men vad är luft? Luft, som det mesta i vår värld, består av små byggstenar som kallas atomer...

Innehåll

Vad?

Vi kommer att lära oss om:

 • atomer och molekyler.
 • att ämnen kan finnas i fast form, flytande form och gasform.
 • att luft finns, väger, tar plats och kan trycka.
 • att luft är en blandning av gaser.
 • fotosyntesen.
 • luftföroreningar.
 • hur man beskriver och förklarar.
 • hur man gör undersökningar och dokumenterar undersökningar.
Ord och begrepp:
Atomer, molekyler, grundämne, fast, flytande, gasform och materia.
Kväve, syre, koldioxid, gas, global, fotosyntes, lufttryck, atmosfär, hållbar utveckling och luftförorening. 

 

Hur?

Genomgång av läraren. 

Läsa i böcker och se på film.

Samtal och diskussioner.

Anteckna och göra övningar. 

Göra undersökningar. 

 

Bedömning

Din lärare kommer bedöma

 

 • vad du kan om atomer och luft (faktakunskaper) 
 • hur du beskriver och förklarar
 • hur du använder de ord och begrepp vi arbetat med
 • hur du deltar i samtal och diskussioner på lektionerna
 • hur du genomför undersökningar och dokumenterar dem

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Enkel partikelmodell för att beskriva och förklara materiens uppbyggnad, kretslopp och oförstörbarhet. Partiklars rörelser som förklaring till övergångar mellan fast form, flytande form och gasform.
  Ke  4-6
 • Luftens egenskaper och sammansättning.
  Ke  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Enkla systematiska undersökningar. Planering, utförande och utvärdering.
  Ke  4-6
 • Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle genom att ställa frågor och framföra och bemöta åsikter på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
  Ke  A 6
 • Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
  Ke  A 6
 • I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
  Ke  A 6
 • Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.
  Ke  A 6
 • Eleven kan även föra välutvecklade resonemang om uppbyggnad och egenskaper hos luft och vatten och relatera detta till naturliga förlopp som fotosyntes och förbränning.
  Ke  A 6
 • Dessutom kan eleven berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
  Ke  A 6