Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geometri

Skapad 2019-09-30 14:35 i Almtunaskolan Uppsala
Grundskola 2 Matematik
Här kommer eleverna få arbeta med geometriska figurer, skala och symmetri.

Innehåll

 

Du kommer få träna din förmåga att:

 •  Att använda matematiska begrepp när du löser uppgifter
 •  Förklara och beskriva olika geometriska begrepp

Målet med arbetet är att du ska kunna:

 •  Kunna använda och förstå begreppen från begreppslistan
 •  Beskriva dom geometriska formerna (Cirkel, kvadrat, triangel, rektangel, parallellogram och månghörningar) med rätt begrepp
 •  Beskriva dom geometriska kropparna (Klot, rätblock, kub, cylinder, kon, pyramid, sfär) med rätt begrepp
 •  Förstå och använda vanliga lägesord så som (Över, under, framför, bakom, på, i, mm) 
 •  Kunna konstruera formerna i olika material till exempel lego

Viktiga begrepp som du kommer få möta:

 • Kvadrat
 • Rektangel
 • Cirkel
 • Triangel
 • Månghörning
 • Parallellogram
 • Sida
 • Hörn
 • Kant
 • Klot
 • Pyramid
 • Kub
 • Symmetri
 • Förstora
 • Förminska

Så här kommer vi att arbeta: 

Vi kommer att:

 • Arbeta konkret med dom olika geometriska formerna och kropparna.
 • Bygga egna geometriska figurer.
 •  Fråga, fråga och byt. För att befästa och träna på begrepp. 
 • Arbeta konkret med olika material och speglar för att träna på och förstå vad symmetri är

Du kommer möta IKT i undervisningen genom:

 • Vi kommer att bygga geometriska former utomhus och fotografera dessa.
 •  Träna på nomp.
 •  Digitala genomgångar.

Du kommer möta värdegrundsarbete, delaktig och ha inflytande på undervisningen genom:

 •  VÖL
 •  fråga, fråga, byt.
 •  Diskussioner.
 •  Samarbeta två och två.

Du kommer du få visa din kunskap genom:

Bedömning

- Observationer och samtal under arbetets gång

- Uppgifter i boken

- Exit ticket på lektioner

- Dokumentation om arbetet

 

 

Övrigt:

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Konstruktion av geometriska objekt. Skala vid enkel förstoring och förminskning.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan även använda och ge exempel på enkla proportionella samband i elevnära situationera.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: