👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Slöjd åk 4-6 Ht 2019

Skapad 2019-09-30 14:36 i Grundsärskolan Västervång 5-10 Trelleborg
Slöjd Ht 2018
Grundsärskola 4 – 6 Slöjd
Slöjd åk 4-6 Ht 2019

Innehåll

I slöjden arbetar vi både efter givna instruktioner och efter egna idéer.

Vi tränar oss i att formge olika föremål, att kunna förstå och föra enkla resonemang kring materialval och dess funktion, om olika tekniker och olika verktyg. 

Slöjduppgifterna anpassas efter elevens förmåga, med fokus på att hela tiden utmana och bredda tidigare kunskaper och färdigheter. Arbetsprocessens olika delar synliggörs genom idéutveckling, framställning och värdering av arbetsprocessen och dessa delar samverkar till en helhet.

Slöjdbegrepp tränas vid varje lektionstillfälle där eleverna i slutet på varje lektion berättar vad de lärt sig. I slöjdportfolio skriver eleverna in enkla dokumentationer av sin arbetsprocess, där de tränas i att beskriva sitt slöjdföremål och dess arbetsprocess. Ett foto på varje alster läggs även in i samma dokument, som en sparad portfolio för elevens alla slöjdarbeten under grundskolan. Vi tränar på att uttrycka oss i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.

Att tolka uttryck och resonera kring olika föremåls utseende hjälper oss att reflektera utifrån kvalitet, form och funktion. Vi pratar även om vikten av att tänka miljömedvetet vid val och användning av olika material. Dessa resonemang kopplas också till historiska och kulturella uttrycksformer om hur slöjden i samhället speglar sin vardag. Vilka material, former och färgval var vanliga för hundra år sedan och hur ser det ut idag?

Matrisen är samma för alla terminer, och ligger till grund för de bedömningar som utförs på varje elev. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och planera tillvägagångssätt för slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • undersöka och reflektera över slöjdföremål utifrån kvalitet, form och funktion, och
  Sl
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Metall, textil och trä. Materialens egenskaper och användningsområden.
  Sl  4-6
 • Handverktyg, redskap och maskiner. Hur de benämns och används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Enkla former av några hantverkstekniker, till exempel metalltrådsarbete, tovning och sågning.
  Sl  4-6
 • Enkla skisser och arbetsbeskrivningar, såväl med som utan digitala verktyg, och hur de kan läsas och följas.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Utforskande av materialens, redskapens och verktygens möjligheter.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Föremål och berättelser som inspirationskällor och förebilder för eget skapande.
  Sl  4-6
 • Hur färg, form och material påverkar slöjdföremåls uttryck.
  Sl  4-6
 • Slöjdföremålens funktion och betydelse, till exempel som bruks- och prydnadsföremål.
  Sl  4-6
 • Några slöjdmaterials ursprung, till exempel bomull och svenska träslag.
  Sl  4-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet slöjd, för att till exempel beskriva slöjdföremål och utvärdera arbetsprocesser.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Kunskapskrav slöjd åk 1-6, grundsärskolan

Insats krävs
E
C
A
Formge & framställa
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan medverka i att formge och framställa olika typer av slöjdföremål och i att arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
Eleven kan på ett delvis fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt formge och framställa olika typer av slöjdföremål och arbeta med givna redskap, verktyg, och material.
Hantverksteknik
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan också medverka i att använda någon given hantverksteknik.
Eleven kan också använda några givna hantverkstekniker på ett delvis fungerande sätt.
Eleven kan också använda några givna hantverkstekniker på ett väl fungerande sätt.
Material & tekniker
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Utifrån syftet och någon miljöaspekt medverkar eleven i att välja material och tekniker i slöjdarbetet.
Utifrån syftet och någon miljöaspekt väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger enkla motiveringar till sina val.
Utifrån syftet och någon miljöaspekt väljer eleven material och tekniker i slöjdarbetet och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
Dokumentationer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven bidrar till dokumentationer av arbetet.
Eleven gör enkla dokumentationer av arbetet.
Eleven gör välutvecklade dokumentationer av arbetet.
Uttryck & funktion
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål bidrar eleven till resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål för eleven enkla resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
Utifrån undersökningar av egna och andras slöjdföremål för eleven välutvecklade resonemang om hur föremålens färg, form och material påverkar uttryck och funktion.
Ämnesspecifika ord, begrepp & symboler
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.
Eleven kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om olika slöjdföremål, redskap, verktyg, hantverkstekniker och material och i utvärdering av arbetsprocesser.