👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pojken i randig pyjamas

Skapad 2019-09-30 14:39 i Vallhamra skola 7-9 Partille
Arbete med John Boynes bok "Pojken i randig pyjamas".
Grundskola 7 – 9 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer under en period att läsa och arbeta med John Boynes roman "Pojken i randig pyjamas".

Innehåll

 

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 • Förmågan att läsa olika typer av texter
 • Diskutera och reflektera kring det du läst

 

Undervisning (arbetsformer och lärande)

I detta moment kommer vi att läsa boken och arbeta med olika uppgifter. Vi kommer att arbeta med text - tanke.

Det finns frågor att diskutera till bokens alla kapitel. Dessa frågor diskuterar vi tillsammans. 

 

Visa vad du lärt dig/Bedömning

Du ska i detta avsnitt visa vad du lärt dig genom att

- diskutera frågor om det du läst

- sammanfatta vissa avsnitt kort

- reflektera över det du läst genom Text-Tanke

Kunskapskrav

Se matrisen.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla ungdoms- och vuxenboksförfattare från Sverige, Norden och övriga världen och deras verk, samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  Sv  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Sv  7-9

Matriser

Sv SvA
Pojken i randig pyjamas

Läsa

Ej uppnått kunskapskravet
E
C
A
Läsning
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt välja och använda lässtrategier utifrån textens särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt välja och använda lässtrategier utifrån textens särdrag.
Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt välja och använda lässtrategier utifrån textens särdrag.
Läsförståelse
Genom att göra enkla sammanfattningar till kapitlens frågor och innehåll visar eleven grundläggande förståelse.
Genom att göra utvecklade sammanfattningar till kapitlens frågor och innehåll visar eleven god förståelse.
Genom att göra välutvecklade sammanfattningar till kapitlens frågor och innehåll visar eleven mycket god förståelse.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang kring tydligt framträdande budskap i boken.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring tydligt framträdande budskap i boken. Eleven förstår också budskap som kan läsas mellan raderna.
Eleven kan, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring tydligt framträdande budskap i boken. Eleven förstår också budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda.