Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska - skriva år 5

Skapad 2019-09-30 14:51 i Västra skolan Hudiksvall
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi ska öva på att skriva olika sorters texter för att du på bästa sätt ska nå ut med ditt budskap. Vi fortsätter att träna på grammatiken, så att din text blir lätt att följa.

Innehåll

Konkreta mål

Målet med arbetet är att:

- utveckla din förmåga i att skriva olika typer av texter, t.ex. artikel, berättelse och dikt

- du ska lära dig strategier för att ge och ta kritik av elever och lärare

- utveckla din förmåga att skriva enligt skriftspråkets regler

- utveckla din förmåga att förstå språkets uppbyggnad med ordklasser m.m.

- utveckla handstilen till att bli ännu finare - du ska kunna renskriva en text på datorn

- du ska kunna söka information i t.ex. ordlistor och på internet

Bedömning

Vi kommer att bedöma din förmåga att:

- skriva olika typer av texter

- bearbeta och utveckla dina texters innehåll, struktur och variation efter kritik från lärare och kamrat

- använda dig av grundläggande regler för meningsbyggnad, stavningsregler och skiljetecken i dina texter

- sortera ut några olika ordklasser i texter m.m.

- skriva med fin handstil

-söka information i ordlistor

Undervisning

Vi kommer i undervisningen att:

- skriva olika sorters texter som t.ex. fakta, berättelser, artiklar, dikter m.m. och gå igenom skillnader i dessa

- bearbeta texter efter respons från kamrat/lärare

- gå igenom om hur man ger och tar kritik, samt öva på att ge respons på kamratens text

- renskriva texter med fin handstil och ibland på dator

- prata om olika regler i språket och träna på skiljetecken, stavning, ordklasser, talstreck m.m.

- arbeta med massmedia. Prata om tidningars upplägg, se film om journalistik m.m. samt göra egen tidning i grupp med text och bild m.m.

- söka information i t.ex. ordlistor och på internet

Syfte

Centralt innehåll

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  Sv  4-6
 • Hur man använder ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  4-6
 • Beskrivande, förklarande, instruerande och argumenterande texter, till exempel faktatexter, arbetsbeskrivningar, reklam och insändare. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Skillnader i språkanvändning beroende på vem man skriver till och med vilket syfte, till exempel skillnader mellan att skriva ett personligt sms, ett inlägg i sociala medier och att skriva en faktatext.
  Sv  4-6
 • Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel i uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på internet.
  Sv  4-6
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: