👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik Ht.19

Skapad 2019-09-30 14:59 i Domnarvets skola Borlänge
Grundskola 7 – 9 Biologi
Det är generna som avgör till exempelutseende, egenskaper och risken att drabbas av vissa sjukdomar. Modern genteknik kan bidra till att förebygga och bättre behandla många sjukdomar. Tekniken kan bidra till bra saker men också innebära risker.

Innehåll

Konkretisering av kunskapskraven (Det här ska du kunna):

 • Förstå hur DNA-molekylen är uppbyggd
 • Känna till hur proteintillverkningen går till
 • Kunna tolka och skriva ett korsningsschema
 • Kunna berätta om nedärvning, att gener för arvet vidare
 • Kunna förklara skillnaden på mitos och meios
 • Känna till att mutationer är förändring av arvsmassan
 • Känna till Genteknik, och kunna ge exempel på någon för- resp. nackdel.
 • Känna till Gregor Mendel
 • Känna till någon av evolutionens drivkrafter
 • Känna till Charles Darwin

Begreppsordlista: 

 • Genetik
 • DNA
 • Kromosomer
 • Gen
 • Baspar
 • Kvävebaser
 • Protein
 • Aminosyror
 • Könskromosomer
 • Celldelning
 • Mitos
 • Meios
 • Korsningsschema
 • Dominant gen
 • Recessiv gen
 • Genteknik
 • Mutation

 

 


Arbetssätt:

Genomgångar

Klassrumsdiskussioner

Power-Pont

Filmer 

Studi.se

Laborationer/praktiska övningar: Munepitelceller, DNA ur kiwi

Arbetsblad/Instuderingsfrågor

Biologiboken Genetik: sid. 398-409
                     

 Lyssna på texten i  ljudbok (spektrums hemsida):

https://webbapp.liber.se/spektrum-biologi/#


Bedömning:

Ditt aktiva deltagande under lektionstid

Startuppgifter

Prov v. 47

 

Uppgifter

 • Filmklipp till provet

 • Begreppsordlista

 • Begreppsordlista

 • Begreppsordlista

 • Planering Genetik Ht.19

 • Planering Genetik Ht.19

 • Planering Genetik Ht.19

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Evolutionens mekanismer och uttryck, samt ärftlighet och förhållandet mellan arv och miljö. Genteknikens möjligheter och risker och etiska frågor som tekniken väcker.
  Bi  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för samhället, människors levnadsvillkor samt synen på naturen och naturvetenskapen.
  Bi  7-9
 • Naturvetenskapliga teorier om livets uppkomst. Livets utveckling och mångfald utifrån evolutionsteorin.
  Bi  7-9
 • De biologiska modellernas och teoriernas användbarhet, begränsningar, giltighet och föränderlighet.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Biologi, Genetik Ht.19

E
C
A
Samtala och diskutera
.Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med utvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Eleven kan samtala om och diskutera frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med välutvecklade motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser.
Frågor, åsikter & argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Samband som rör människokroppen
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Upptäckter och deras betydelse
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.