👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Spanska

Skapad 2019-09-30 15:11 i Enheten för flerspråkighet Stenungsund
Modersmål spanska
Grundskola 1 – 6 Modersmål
¡Hola! Välkommen! Att träna spanska språket öppnar dörrar till en bredare värld, besöka hemlandet och nya länder och lära känna folk och vänner samt komma närmare den spanska kulturen, möjlighet till resor och vidare studier, och karriärmöjligheter i yrkeslivet. Språkkunskaper innebär bl. a. att lära sig nya ord och få en viktig grund för att kunna uttrycka sig, och att känna till om kulturen där språket talas. På lektionerna kommer du få öva på att läsa, lyssna, skriva, prata spanska och komma lite närmare kulturen i de spansktalande länderna. Betyg i spanska som modersmål får man i årskurs 6 och 7.

Innehåll

Centralt innehåll

 • Spansktalande länder
 • Att hälsa, ställa enkla frågor, intervjua varandra
 • Årstider och månader
 • Veckodagarna
 • Det spanska alfabetet
 • Presentera sig själva: skriftligt och muntligt
 • Namn på olika djur
 • Jultraditioner, lyssna på julmusik
 • Räkneord 0-100
 • Namn på frukter och grönsaker, skriva ett enkelt matrecept
 • obestämd och bestämd artikel
 • Att uttrycka när man fyller år
 • Beskriva sitt utseende: hår- och ögonfärg
 • Kockan
 • Verb, substantiv, adjektiv

 

Arbetssätt

 

 • Läsa och översätta enskilt eller i par.
 • Skriva/öva dialoger med en eller fler klasskamrater och presentera för din lärare.
 • Hörövningar och muntliga övningar.
 • Skriftliga övningar i grammatik, ordkunskap och fraser.
 • Läsa texter på spanska och träna på uttalet.
 • Kunna de ord och uttryck vi har haft hittills.
 • Se filmklipp

 

 

Det innebär att du ska

 

 • Kunna ställa enkla frågor i du-form.
 • Kunna besvara enkla frågor i jag-form.
 • Kunna ett antal namn på djur på spanska.
 • Känna till spanska regelbundna verb.
 • Känna till bestämdform på spanska dvs. kunna använda artikel el/la och los/las.
 • Kunna använda un/una.
 • Kunna siffrorna 0-100 (eller högre).
 • Kunna ord och uttryck vi lärt oss.

 

 

Bedömning

Du ska visa dina kunskaper genom muntliga och skriftliga aktiviteter på lektionerna, läxförhör och prov.

Muntlig aktivitet är i fokus och det är viktigt att bidra till kommunikationen i klassrummet, det vill säga tala spanska.

Bedömning kommer att ske kontinuerligt under terminens gång och görs utifrån aspekterna tala, läsa och skriva. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Ml  1-3
 • Ordföljd och interpunktion samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter. Jämförelser med svenskans ordföljd, interpunktion och stavningsregler.
  Ml  1-3
 • Muntligt berättande för olika mottagare.
  Ml  1-3
 • Uttal, betoning och satsmelodi och uttalets betydelse för att göra sig förstådd. Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  1-3
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Ml  1-3
 • Traditioner och högtider som eleven möter i olika sammanhang.
  Ml  1-3