👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

You-a backpacker!

Skapad 2019-09-30 19:21 i von Bahrs skola Uppsala
Grundskola F – 9 Engelska
You are about to make a journey that you never will forget. As a backpacker you will visit an English speaking country and discover new places and meet new people. When you return home you just have to tell your friends about what you have seen and done. So what are you waiting for? Let’s go!

Innehåll

Vad ska du lära dig? (Undervisningens innehåll)

What to do:

1. Shortly describe the country/place you are going to visit. Gather information from different sources.

- Where is the country situated? You must show on a map where you have been.

- Population? Climate?  Famous buildings.

2.  You must visit two famous places in that country. 

-Describe the places. Why is it famous? What will you do when you visit the place?

3. You must participate in two activities that are typical of your country. For example if you go to Australia you might go scuba diving or if you visit England you might have some afternoon tea. Describe those activities. What did you do?

4. You have to compare the country and the activities you do with your own knowledge/experience and to Sweden. What is similar? What is different? 

 

Varför ska du lära dig det här? (Syfte)

Genom undervisningen ges du möjlighet att utveckla din förmåga att:

– förstå och tolka innehållet i olika slags texter

– formulera sig och kommunicera i tal och skrift

– använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd

– anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

– reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang i olika delar av världen där engelska används

 

Hur ska vi göra? (lektionsupplägg)

Arbetet pågår under fyra veckor och deadline är vecka 38. 

 

Du kommer att kunna visa dina kunskaper genom att (bedömning)

Det som kommer att bedömas är hur du:

– söker information om ditt land och hur du sedan använder det valda materialet i din presentation

– muntligt presenterar ditt arbete

– skriftligt presenterar ditt arbete i ditt brev

– diskuterar och jämför några valda företeelser från ditt land

 

Det här ska du kunna

How you do it! Presentation

You can choose between making a film in which you tell your story. If you prefer to tell your story “live”, you are welcome to do that. Remember to show pictures.

Focus on your language – pronunciation and fluency. Remember to speak and not read from a manuscript! Use note cards! 

Your presentation/film is 2-4 minutes long. 

 

 

 

Matriser

En
Kunskapskrav - You a backpacker!

F (insats krävs)
E
C
A
Välja & använda material
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt med viss relevans använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Eleven kan välja texter och talat språk från olika medier samt på ett relevant och effektivt sätt använda det valda materialet i sin egen produktion och interaktion.
Formulera sig i tal
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, relativt tydligt och relativt sammanhängande.
I muntliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig relativt varierat, tydligt och sammanhängande.
Diskutera & jämföra
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven diskuterar översiktligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra enkla jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat några företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används, och kan då också göra välutvecklade och nyanserade jämförelser med egna erfarenheter och kunskaper.