👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vasatiden

Skapad 2019-09-30 19:37 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 6 Svenska Historia
Vi ska läsa om den tid i historien som kallas Vasatiden.

Innehåll

Undervisning: vad, hur, varför?

Vad?

Du kommer att få lära dig om:

 • Varför det heter Vasatiden och när den var
 • Källors tillförlitlighet
 • Tidslinjen
 • Fakta om Vasatiden
 • Hur landet styrdes då
 • Kampen om kyrkan
 • Gustav Vasas familj
 • Kampen om kronan

Begrepp:

fogde

kröning

biskop

flotta

kätteri

frälseätt

reformationen

protestanter

katoliker

regera

helgon

yrkessoldat

hovet

Hur?

Varje moment kommer att inledas med en gemensam genomgång där vi läser tillsammans i historieboken och diskuterar. Därefter gör vi uppgifter i arbetsboken enskilt, parvis eller tillsammans. 

VI kommer att arbeta med följande moment:

 • Jag har genomgångar.
 • Vi läser i boken.
 • Vi diskuterar.
 • Vi söker svar i boken. 
 • Vi jämför olika källor.
 • Vi ser på film om Vasatiden.

Slutuppgift och bedömning: 

Jag kommer bedöma hur du deltar i muntliga och skriftliga resonemang på lektionerna. Du kommer även att få visa dina kunskaper i ett skriftligt läxförhör. Då ser jag bland annat om du kan viktiga begrepp.

 Varför?

 

Följande syfte och kunskapskrav från läroplanen förklarar varför:

 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6