Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk, texttyper, åk 4

Skapad 2019-09-30 21:27 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 4 Svenska som andraspråk
Under dessa veckorna ska du få lära dig hur du skriver instruerande och argumenterande texter.

Innehåll

Du ska kunna: 

 • skriva olika typer av texter med fungerande struktur
 • anpassa din text efter syftet med texten
 • följa regler för skrivande t.ex. stavning, stor bokstav, skiljetecken

 

Arbetssätt:

Vi kommer att:

 • arbeta i Språklära 4-6 
 • arbeta i Veckans ordkunskap
 • titta på exempeltexter tillsammans
 • diskutera instruerande och argumenterande text
 • skriva instruerande och argumenterande texter 
 • ge kamratrespons till varandra

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  SvA  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  SvA  4-6
 • Språkets struktur med meningsbyggnad, huvudsatser, bisatser, stavningsregler, skiljetecken, ords böjningsformer och ordklasser. Textuppbyggnad med hjälp av sambandsord.
  SvA  4-6
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  4-6
 • Ord och begrepp i skolans ämnen och i vardagsspråk. Synonymer och motsatsord.
  SvA  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt viss språklig variation.
  SvA  E 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett i huvudsak fungerande sätt.
  SvA  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och relativt väl fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
  SvA  C 6
 • I enkla texter kan eleven använda grundläg­gande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet på ett relativt väl fungerande sätt.
  SvA  C 6

Matriser

SvA
Svenska, texttyper, åk 4

-->
-->
-->
Struktur
Du behöver stöd för att skriva en instruerande text.
Du har skrivit en enkel instruerande text med till viss del fungerande struktur.
Du har skrivit en utvecklad instruerande text med god struktur.
Struktur
Du behöver stöd för att skriva en argumenterande text.
Du har skrivit en enkel argumenterande text med till viss del fungerande struktur.
Du har skrivit en utvecklad argumenterande text med god struktur.
Språkliga regler
Du behöver stöd för att kunna skriva en text med stor bokstav, skiljetecken och till viss del korrekt stavning.
Du kan till viss del skriva en text med stor bokstav, skiljetecken och korrekt stavning.
Du kan till stor del skriva en text med stor bokstav, skiljetecken och korrekt stavning.
Helhet
Du har skrivit en text som behöver mer arbete för att fungera som en instruktion/ argumenterande text.
Du har skrivit en text som kan fungera som en instruktion/ argumentation och är kopplad till uppgiften.
Du har skrivit en text som fungerar som en instruktion/ argumentation och är kopplad till uppgiften.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: