👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Idrott och hälsa ht-19 åk 7A

Skapad 2019-10-01 08:05 i Thunmanskolan Knivsta
En övergripande bedömningsmatris för åk 7-9 kopplad till kunskapskraven i ämnet idrott och hälsa.
Grundskola 7 – 9 Idrott och hälsa
Terminsplanering ht-19

Innehåll

Beskrivning

Undervisningen i ämnet idrott och hälsa ska syfta till att eleverna utvecklar allsidiga rörelseförmågor och intresse för att vara fysiskt aktiva och vistas i naturen. Genom undervisningen ska eleverna få möta många olika slags aktiviteter.

Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om vad som påverkar den fysiska förmågan och hur man kan påverka sin hälsa genom livet. Eleverna ska även ges förutsättningar för att utveckla goda levnadsvanor samt ges kunskaper om hur fysisk aktivitet förhåller sig till psykiskt och fysiskt välbefinnande.

Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla kunskaper i att planera, genomföra och värdera olika rörelseaktiviteter. Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla sin samarbetsförmåga och respekt för andra. Undervisningen ska skapa förutsättningar för alla elever att under hela sin skoltid kontinuerligt delta i skolans fysiska aktiviteter och bidra till att eleverna utvecklar en god kroppsuppfattning och tilltro till sin egen fysiska förmåga.

Genom undervisningen ska eleverna utveckla förmågan att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv. Undervisningen ska även bidra till att eleverna utvecklar kunskaper om risker och säkerhetsfaktorer i samband med fysiska aktiviteter och hur man agerar i nödsituationer.

 

Planering
HT 19 Idrott 7A

Vecka

Tisdag 14.30-15.20

(B-hallen)

Omkl: 5 & 6

Onsdag 08.30-09.15

(A-hallen)

Omkl: 3 & 4

Torsdag 08.30-09.10

(A-hallen)

Omkl: 3 & 4

34

Mentorsdag 

Information

Promenad

35

CIK Besök

Lek

Lek

36

Friluftsliv (teori)

Friluftsliv (teori)

Lek

37

Friluftslivsdagen

Fotboll

Utv.Samtal

38

Friluftsliv Förhör

Löpning

Löpning

39

Orientering (teori)

Orientering

Orientering

40

Simning

Simning

Orientering

41

Simning

Simning

Takt & Rytm

42

Takt och Rytm

Rörelse 

Rörelse

43

Racket

Innebandy

Innebandy

44

Höstlov

Höstlov

Höstlov

45

Racket

Rörelse

Rörelse

46

Styrka/Kondition

Styrka/Kondition

Styrka/Kondition

47

Redskap

Redskap

Redskap

48

Basket

Basket

Basket

49

Volleyboll

Volleyboll

Volleyboll

50

Volleyboll

Volleyboll

Volleyboll

51

Volleyboll Turnering

Lek

ElVal

 

 

 

 

 

 

Matriser

Idh
Matris kunskapskrav, Idrott och hälsa 7-9

F
E
D
C
B
A
Rörelse
Eleven når inte kunskapskraven för nivå E.
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser till viss del till aktiviteten och sammanhanget.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyget E och till övervägande del för C är uppfyllda
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser relativt väl till aktiviteten och sammanhanget.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyget C och till övervägande del för A är uppfyllda
Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar komplexa rörelser i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten och sammanhanget.
Dans
Eleven når inte kunskapskraven för nivå E.
I danser och rörelse och träningsprogram till musik anpassar eleven till viss del sina rörelser till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser relativt väl till takt, rytm och sammanhang.
I danser och rörelse- och träningsprogram till musik anpassar eleven sina rörelser väl till takt, rytm och sammanhang.
Mål och planering
Eleven når inte kunskapskraven för nivå E.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt sätta upp mål för och planera träning och andra fysiska aktiviteter.
Hälsa och livsstil
Eleven når inte kunskapskraven för nivå E.
Eleven kan utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Eleven kan även utvärdera aktiviteterna genom att samtala om egna upplevelser och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur aktiviteterna tillsammans med kost och andra faktorer kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
Friluftsliv
Eleven når inte kunskapskraven för nivå E.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med viss anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med relativt god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Eleven planerar och genomför friluftsaktiviteter med god anpassning till olika förhållanden, miljöer och regler.
Orientering
Eleven når inte kunskapskraven för nivå E.
Eleven kan med viss säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med relativt god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Eleven kan med god säkerhet orientera sig i okända miljöer och använder då kartor och andra hjälpmedel.
Förebygga skador
Eleven når inte kunskapskraven för nivå E.
Eleven kan på ett i huvudsak fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge enkla beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter
Eleven kan på ett relativt väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge utvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Eleven kan på ett väl fungerande sätt förebygga skador genom att förutse och ge välutvecklade beskrivningar av risker som är förknippade med olika fysiska aktiviteter.
Simning
Eleven når inte kunskapskraven för nivå E.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Eleven kan simma 200 meter varav 50 meter i ryggläge.
Nödsituationer
Eleven når inte kunskapskraven för nivå E.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider.
Eleven kan hantera nödsituationer vid vatten med alternativa hjälpredskap under olika årstider