👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nature

Skapad 2019-10-01 08:19 i IPS Guldheden The International Preschool AB
- -Have a discussion during circle time. We will introduce Nature theme to the children and work together to get their ideas about the theme and what they want to work with. We would write down their suggestions and make a plan to follow. . Introduce seasons and focus on autumn´s changes. . Use IT tools (Ipad,micorscope, computer) . Experience nature changes in outings.
Förskola
This period of the year shows a lot of changes in “Nature”. So we thought it was the right moment to focus on nature. We will connect it to play and provide the children a unique experience of connecting nature to environment and thus enhance their nature awareness, creativity, problem solving and cognitive developement.

Innehåll

- Talk about nature and enhance the children’s nature awareness through discussions and by watching short videos

- Introduce seasons and focus on the changes in nature. When a season has passed we celebrate with a season party (dressing up in the colors of the season, making decorations together etc). Do activities linked to the season (i.e. for the autumn season we will pick leaves and draw (skissa) on a paper or talk about the color changes [chlorophyll/cycle of the trees]).

- Use IT tools (Ipad, computer)

- Discuss the responsabilities and rights we have when we are in the nature (Allemansrätten)

- Letterland: Finding and/or building up letters and/or words using nature material, such as sticks and stones.

- Second step: By building up a connection to nature, we will work on the feeling of enjoyment of nature, sense of responsibility and empathy for creatures.

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18
 • utmana barnens nyfikenhet och förståelse för språk och kommunikation samt för matematik, naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • skapa förutsättningar för barnen att förstå hur deras egna handlingar kan påverka miljön och bidra till en hållbar utveckling, och
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • får använda digitala verktyg på ett sätt som stimulerar utveckling och lärande.
  Lpfö 18