👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yrkeslådor/rollek

Skapad 2019-10-01 08:27 i Kristallen Hedemora
Förskola
För att utveckla leken bla rollek och samarbetslek, föra samtal runt matematiska problemlösningar, utveckla språket.

Innehåll

Syfte: Barnen ska bli nyfikna och föra samtal runt matematiska problemlösningar.

Barnen ska upptäcka varandra och kunna samarbeta.

Utveckla barnens ordförråd

 

Mål: Att lösa matematiska problem i vardagssituationer, 

      Få förståelse för att alla barn är viktiga och behövs

      För att kunna bli en del i leken, få ordförståelse

 

Metod: I vardagen räkna och prata matematik

            regellekar och styrda lekar, yrkeslådor

            sagoböcker om Nalle Bruno, samtal, reflektion

           Nalle Bruno påse.

           

       

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att urskilja, uttrycka, undersöka och använda matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Lpfö 18