👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Växter åk 6

Skapad 2019-10-01 08:32 i Kulltorpskolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Biologi
Arbetsområdet innehåller repetition av växters anpassning, barrträd och lövträd, hur man sorterar växter, växters livcyklar samt hur växter sprids. I arbetsområdet behandlas växter som inte har blommor, fotosyntesen, hur människan har använt och använder växter samt fördelar och nackdelar med detta och begreppen levande fossil och förstenade träd.

Innehåll

När vi har arbetat klart med arbetsområdet ska du ha kunskaper om:

 •          växter som inte har blommor.
 •          fotosyntesen och begrepp som har med den att göra.
 •        hur människan har använt och använder växter.
 •        begreppen levande fossil och förstenade träd.  

Du ska även ha grundläggande kunskaper om växters anpassning, barrträd och lövträd, hur man sorterar växter, växters livscykel samt hur växter sprids.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Människans beroende av och påverkan på naturen och vad detta innebär för en hållbar utveckling. Ekosystemtjänster, till exempel nedbrytning, pollinering och rening av vatten och luft.
  Bi  4-6
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Ekosystem i närmiljön, samband mellan olika organismer och namn på vanligt förekommande arter. Samband mellan organismer och den icke levande miljön.
  Bi  4-6
 • Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen.
  Bi  4-6
 • Olika kulturers beskrivningar och förklaringar av naturen i skönlitteratur, myter och konst och äldre tiders naturvetenskap.
  Bi  4-6
 • Hur djur, växter och andra organismer kan identifieras, sorteras och grupperas.
  Bi  4-6
 • Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel artiklar i tidningar och filmer i digitala medier.
  Bi  4-6

Matriser

Bi
Växter åk 6

E
C
A
Kunskapskrav
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och användning biologins begrepp.  Fotosyntesen  Hur växter sorteras.  Hur växter sprids.  Växters livscykel.
Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
Eleven har goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp.
Eleven har mycket goda kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på enkla samband inom dessa och något gemensamt drag med god användning av biologins begrepp.
Kunskapskrav
Eleven ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.  Varför växter ser ut som de gör.  Hur växter klarar av att leva på olika ställen.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och ger exempel på organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på samband kring organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Dessutom berättar eleven om livets utveckling och visar på mönster i organismers anpassningar till olika livsmiljöer.
Kunskapskrav
Eleven kan beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen.  Vad människan använt och använder växter till.
Eleven kan också beskriva och ge exempel på människors beroende av och påverkan på naturen och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på samband mellan människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.
Eleven kan också förklara och visa på mönster hos människors beroende av och påverkan på naturen, och gör då kopplingar till organismers liv och ekologiska samband.