Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

PP NO åk 5 Kroppen

Skapad 2019-10-01 09:21 i Västergårdsskolan Öckerö
Matens väg genom kroppen, kroppen organ och funktion, vad behöver kroppen för att må bra...
Grundskola 5 Biologi Kemi
Hur fungerar kroppen och vad är namnen på några organ i kroppen? Det och mycket mer kommer du att lära dig när vi arbetat med kroppen. Du kommer att lära dig hur organen ser ut, var på kroppen de finns, vilka funktioner de har och hur de samverkar. Du kommer att lära dig vad kroppen behöver för att kunna växa, röra sig och må bra och vad som händer när man åldras. Vi kommer också att ge exempel på och berätta något om vanliga sjukdomar.

Innehåll

Syfte

Genom undervisningen i ämnet biologi ska eleverna ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

 • granska information kring människokroppen genom lyssna, se, läsa och
 • kommunicera kring kropp och hälsa
 • använda olika begrepp och modeller för ökad förståelse
 • ta ansvar för sitt arbetsmaterial och sin inlärning.

Centralt innehåll

Kemi:

Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.  

Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Histo­riska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet

 

Biologi:

Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, t.ex. för jordbruk och fiske.

 

Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.

 

Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas

Arbetssätt och undervisning

I undervisningen kommer vi att enskilt och tillsammans med andra se på film, läsa texter, samtala, resonera och svara på frågor samt göra enkla experiment.

 

Hur gör du?

 • deltar under genomgångar, undersökningar och när vi tittar på filmer
 • arbetar enskilt och i par eller grupp
 • diskuterar med klassen
 • gör experiment och uppgifter i aktivitetsboken

 

Kunskapskrav och bedömning

Du kommer att visa att du:

 • kan namn på organ som finns i kroppen (begrepp)
 • vet var organen sitter och vilken funktion de har (begrepp och modell)
 • berättar om matens väg genom kroppen 
 • resonerar om vikten av att äta bra kost
 • använder begrepp och ger exempel när du beskriver andning, blodet, hjärtat, kroppens "reningsverk" levern och njurarna
 • använder begrepp och ger exempel när du beskriver muskler och skelett

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Djurs, växters och andra organismers liv. Fotosyntes, förbränning och ekologiska samband och vilken betydelse kunskaper om detta har, till exempel för jordbruk och fiske.
  Bi  4-6
 • Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
  Bi  4-6
 • Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
  Bi  4-6
 • Fotosyntes, förbränning och några andra grundläggande kemiska reaktioner.
  Ke  4-6
 • Matens innehåll och näringsämnenas betydelse för hälsan. Historiska och nutida metoder för att förlänga matens hållbarhet.
  Ke  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp.
  Bi  E 6
 • I enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.
  Bi  E 6

Matriser

Bi Ke
Kroppen

Träna mera!
Jag kan!
Begrepp och modell
Kroppens organ och placering
Du har inte tillräckliga kunskaper om kroppens organ. Du kan ett fåtal namn, placering och utseende på kroppens organ och dess delar.
Du har grundläggande kunskaper om några av kroppens organ. Du kan namn, placering och utseende på några av kroppens organ och dess delar.
Matspjälkning
Matens väg genom kroppen.
Du berättar delar av matens väg genom kroppen och använder få eller inga begrepp.
Du berättar matens väg genom kroppen och använder ett enkelt språk och några begrepp.
Resonera
Resonera kring kost - vad och hur mycket vi äter
Du har svårigheter att föra ett resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av vad vi äter.
Du har grundläggande kunskaper och kan föra enkla resonemang om hur kroppen och hälsan påverkas av vad vi äter.
Organens funktioner
Vad organen gör för vår kropp och hur.
Du har svårigheter att ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner.
Du har grundläggande kunskaper om organens funktion och samverkan. Du kan ge exempel på och enkelt beskriva någon av organens funktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: