👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagogisk planering fritidshem - Rörelse

Skapad 2019-10-01 09:37 i Olovslundsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F – 6
Pedagogisk planering inom rörelse för fritidshem i Olovslund och Nockebyhovs skolor

Innehåll

“Undervisningen syftar till att främja elevernas fantasi och förmåga att lära tillsammans med andra genom lek, rörelse och skapande genom estetiska uttrycksformer samt med utforskande och praktiska arbetssätt“

 

“Undervisningen i fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan även genom att erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande”

 

”Genom att eleverna får vistas i natur och samhälle ska undervisningen också stärka deras möjligheter att ta del av ett aktivt förenings-, kultur-och friluftsliv i närmiljön”

 

“Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga genom att få delta i fysiska aktiviteter och vistelse i olika naturmiljöer. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla ett intresse för att vara fysiskt aktiva. Vidare ska undervisningen bidra till en förståelse för hur fysisk aktivitet och utevistelse kan påverka hälsa och välbefinnande"

 

 – Lgr 11 

 

Bedömning/Utvärdering 

Bedöms kontinuerligt genom observationer och samtal med eleverna. 

 

 • Hur har eleven rört sig allsidigt i olika miljöer samt förstått vad som kan påverka hälsa och välbefinnande? 
  Hur har eleven givits möjlighet att röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande? 

 

Dokumentation 

 

Vi ska varje termin göra en utvärdering med eleverna där de berättar och gör en utvärdering hur det går på fritidshemmet. I den ingår utvärderingen av förmågan som en viktig del. Eleverna har även möjlighet att ge kritik och beröm som sedan sammanställs och utvärderas av personalen. 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • röra sig allsidigt i olika miljöer samt förstå vad som kan påverka hälsa och välbefinnande.
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Idrotter och andra fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -
 • Säkerhet och hänsyn till miljö och andra människor vid vistelse i olika naturmiljöer. Rättigheter och skyldigheter i naturen enligt allemansrätten.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -