👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi vecka 40 och 41

Skapad 2019-10-01 09:44 i Nannaskolan Uppsala
Grundskola F Geografi
Eget geografiarbete

Innehåll

 

FATTIGA OCH RIKA LÄNDER – EGET ARBETE ÅR 9 HT19

 

Du ska välja ett utvecklingsland som du ska presentera muntligt vid en gruppdiskussion. Du ska undersöka ditt land ur olika vinklar där du diskuterar orsaker och konsekvenser och föreslår lösningar på de utmaningar som finns. Vi kommer gemensamt att diskutera detta under arbetets gång.

 

 

 

1.      Välj ett u-land, /ett land med lågt BNP.

 

2.      Välj att skriva om ett av följande avsnitt:

 

 

 

A.     Om befolkningen

 

·       Hur hög är den förväntade levnadsåldern?

 

·       Hur stor andel är läs-/skrivkunnig?

 

·       Bor människorna mest i staden/på landsbygden? (”urbaniseringsgraden”)

 

·       Rör sig människor till eller från landet? (immigration/emigration)

 

·       Tillgången på sjukvård, vilka hälsoproblem finns?

 

 

 

B.      Klimat och miljö

 

·       Tillgången till mat och vatten?

 

·       Påverkar människorna miljön på något sätt, t ex genom industrier?

 

·       Vilka globala klimatförändringar (t ex växthuseffekten) påverkar landet?

 

 

 

C.      Ekonomi

 

·       Vad lever människorna av?

 

·       Vilka resurser har landet?

 

·       Vad exporterar/importerar man?

 

·       Titta på landets BNP.

 

 

 

3.      Jämförelse

 

Jämför ditt u-land med ett i-land, ett land med högt BNP.

 

Ange orsaker till skillnaderna!

 

Försök även att föreslå en lösning på ditt u-landsproblem!

 

 

 

Tid: Du har på dig 4 lektionspass.

 

Redovisning: Muntlig redovisning i tvärgrupper.

 

 

 

Daniela, David och Linnea kommer att gå runt och lyssna på era redovisningar.