👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling

Skapad 2019-10-01 10:42 i Rönnängs förskolor Tjörn
Förskola
Vi på Rönnängs förskola har valt att gemensamt arbeta med fokusområdet Hållbar utveckling.

Innehåll
(Brundtland-rapporten, FN 1987)

Social hållbarhet:
Förståelse för att man duger som man är
S
jälvtillit
Möjlighet att leva sig in i andra människors situation
 
V
ilja att hjälpa andra
Respekt för alla människors lika värde

Ekonomisk hållbarhet:
Hushålla med våra resurser
Återbruk
Vara aktsamma med vårt material samt förskolans lokaler
Minska vårt svinn

Ekologisk hållbarhet: 
Öka förståelse för naturens olika kretslopp samt människans påverkan
Värna om jordens resurser

Syfte med vårt fokusområde:
Att vi på Rönnängs förskola ges möjlighet att tillägna oss ett
varsamt förhållningssätt till vår omgivande miljö, natur och samhälle.
Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • ta ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18