👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bokstavslandet åk 1

Skapad 2019-10-01 10:53 i Sunnansjö skola Ludvika
Grundskola 1 Svenska Svenska som andraspråk
Vi kommer att arbeta med Livet i bokstavslandet genom att titta på filmerna från UR, Vi tränar på olika sätt bokstäverna genom skapande och i skift. Vi läser i den spännande läseboken tillsammans. Vi jobbar gemensamt med digitalt material på crome books eller I pad.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift

 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang

 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer

Konkretisering av mål

 • Automatisera hela alfabetet, både stora och små bokstäver.

 • Bli säker på bokstavsljuden och kunna höra vart i ett ord du hittar dem.

 • Kunna ljuda samman bokstavsljuden till ord

Arbetssätt

 • Vi inleder varje nytt kapitel med att se ett avsnitt av programmet Livet i bokstavslandet från UR.

 • Vi arbetar tillsammans på crome books med det digitala materialet. Här tränar vi bland annat på att:
  • leta bokstavsljud
  • träna alfabetet
  • spåra bokstäver
  • leta efter bokstäver
  • lära oss ordbilder
  • sammansatta ord
  • orden från ordväggen i läseboken
  • lyssna efter och räkna ljud i ord
  • laga "trasiga" ord
  • rimma
 • Vi tränar på att forma bokstäver i vår bokstavsbok.

 • Vi läser i läseboken och svarar muntligt på frågor till texten. 

 • Vi lyssnar på berättelser och samtalar om dem tillsammans.

 • Vi gör språklekar/språkövningar i halvklass och mindre grupper. 

Bedömning

Du visar vad du kan genom att…

 • Aktivt delta på arbetspassen.
 • Visa vad du arbetar med i dina böcker
 • Visa texter som du skrivit
 • Läsa högt för en vuxen

Jag kommer att bedöma dig utefter kunskapskraven i svenska.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande om vardagsnära ämnen för olika mottagare. Bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel som kan stödja presentationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texter och poetiska texter för barn från olika tider och skilda delar av världen. Texter i form av rim, ramsor, sånger, bilderböcker, kapitelböcker, lyrik, dramatik, sagor och myter. Berättande och poetiska texter som belyser människors upplevelser och erfarenheter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1