👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Flodkulturerna - tidiga civillisationer

Skapad 2019-10-01 11:10 i Stadsparksskolan 7-9 Partille
Arbetsområde om de 2 revolutionerna som påverkade världen
Grundskola 7 – 9 Historia SO (år 1-3)
Vi läser om: Mesopotamien Egypten Kina och Induskulturen

Innehåll

Syfte

Centralt innehåll

Efter genomgånget arbetsområde ska du kunna

 • beskriva de viktigaste orsakerna till att flodkulturerna växte fram
 • ge en kort beskrivning av vilka faktorer som man hittar i en högkultur
 • beskriva samhällets uppbyggnad och hur det utvecklades och hur det upplöstes eller försvann.
 • förklara begrepp och kunna sätta in dem i ett sammanhang
 • redogöra för de viktigaste uppfinningarna som fanns i de olika kulturerna
 • kunna se samband och hur dessa händelser påverkar varandra
 • kunna se likheter och skillnader mellan olika flodkulturer

 

Arbetssätt

Arbetar med Clio online, läser texter, tränar i Clio.

Tittar på filmklipp, gör Quizlet, Kahoots.

Avstämningar, begreppsträning.

Utvärdering och bedömning

Skriftligt prov .

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Jämförelser mellan några högkulturers framväxt och utveckling fram till 1700-talet, till exempel i Afrika, Amerika och Asien.
  Hi  7-9
 • Vad historiska källor från någon högkultur, till exempel i Asien eller Amerika, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  7-9
 • Hur historia kan användas för att förstå hur den tid som människor lever i påverkar deras villkor och värderingar.
  Hi  7-9

Matriser

Hi SO
Bedömningsmatris

Jag har en grund...
Jag är på väg...
Jag utvecklar...
Jag behärskar...
Använda historiska begrepp
Känner till en del historiska begrepp. Behöver hjälp att sätta in dem i ett sammanhang.
Använder historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Använder historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt och utvecklar dessa i två led.
Använder historiska begrepp på ett väl fungerande sätt och använder sig av dessa kunskaper i flera led.
Ha kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder
Eleven känner till några grundläggande historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i
Eleven kan med hjälp förklara hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven förklarar på ett enkelt sätt hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i
Eleven förklarar på ett komplext sätt, med fler faktorer, hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Eleven förklarar komplext och sammansatt hur människors villkor och värderingar kan påverkas av den tid de lever i.
Föra resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven kan med hjälp föra enkla resonemang om orsaker till eller konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Använda källmaterial
Eleven behöver hjälp med att föra enkla resonemang om källornas trovärdighet eller relevans.
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om källornas trovärdighet och relevans.
Eleven för välutvecklad resonemang om källornas trovärdighet och relevans.