👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Jä Ht 19 åk 6 Slöjd Sy och designa en collegetröja MB/MF, Ej avslutat!

Skapad 2019-10-01 11:19 i Vegalyckan Lunds för- och grundskolor
Träna på formgivning och maskinsömnad i trikå samt följa instruktioner. Samarbete med bildämnet.
Grundskola 6 Slöjd
Du ska sy och designa en collegetröja med t ex tygtryck, broderi, applikation eller med någon annan teknik så att den får ett personligt uttryck.

Innehåll

Syfte

 

Innehåll

 • måttagning
 • känna igen några mönsterformer
 • hur man lägger ut mönster på tyg
 • hur man syr i trikå
 • hur man genom olika tekniker formger collegetröjan till ett eget uttryck.
 • hur man följer skriftliga och muntliga instruktioner

Arbetssätt

 • Du formger din egen collegetröja.
 • Du klipper till och syr den.
 • Du designar din collegetröja med tex. tygtryck, broderi, applikationer eller på annat sätt.
 • Du skriver i din loggbok efter varje lektion och besvarar frågorna vad, hur och varför. När du är färdig med din collegetröja ska du skriva en utvärdering och reflektera över din arbetsprocess på Unikum.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl

Matriser

Sl
Jä Förenklad Bedömningsmatris Slöjd åk 4-6

Rubrik 1

OM MATRISENS FÄLT INTE ÄR IFYLLDA ... kan det bero på två saker. Antingen har vi inte arbetat med förmågan ännu eller har eleven inte visat tillräckliga kunskaper. I det senare fallet skriver ämnesläraren en kommentar i kommentarsfältet nedan. Siffrorna till vänster i matrisen hänvisar till målen i kursplanens syfte ovan.
E
C
A
1
Eleven kan formge slöjdföremål i olika material på ett ... ... genomarbetat sätt
enkelt och delvis
utvecklat och relativt väl
välutvecklat och väl
1
Eleven kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ...
i huvudsak fungerande sätt
ändamålsenligt sätt
ändamålsenligt sätt med precision
2
Eleven kan välja tillvägagångssätt i slöjdarbetet … ... med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och utifrån någon miljöaspekt.
bidra till att utveckla idéer
utveckla idéer
utveckla idéer ... och sådant som eleven själv har sökt upp
2
Eleven kan i arbetsprocessen...
bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt
formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt
formulerar och väljer eleven handlings- alternativ som leder framåt
3
Eleven kan ge omdömen om sin arbetsinsats och föremålets kvalitet
enkla
utvecklade
välutvecklade
4
Eleven kan tolka slöjdföremåls uttryck och föra ... ...om symboler, färg, form och material
enkla resonemang
utvecklade resonemang
välutvecklade resonemang