👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kompisböckerna

Skapad 2019-10-01 12:43 i Lyckans förskola Båstad
för arbetslaget att utgå ifrån vid pedagogiska planeringen
Förskola
Vi kommer arbeta utifrån de Tio kompisböckerna där vi fokuserar på högläsning och olika sidospår utifrån innehåll i boken.

Innehåll

Mål ifrån Lpfö18

- utvecklar förmågan att ta hänsyn till och leva sig in andra människors situationer samt viljan att hjälpa andra.

- förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning.

- utvecklar sin identitet och känner trygghet i den.

-förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler.

Bakgrund

Utifrån förra årets tematiska värdegrundsarbete kan vi fortfarande se lärande hos barnen gällande känslor och hur vi är mot varandra, utifrån detta vill vi fortsätta att arbeta med barnens relationer gentemot varandra och vi kommer därför att ta del av de tio kompisböckerna från FN.s Barnkonvention. På detta  sätt får vi även in högläsning och temaarbetet läslust på ett naturligt och rutinmässigt sätt i utbildningen. 

Syftet med arbetet är att barnen skall vet hur man beter sig mot sina medmänniskor, få och utveckla kunskaper inom sin sociala kompetens, utveckla sin förståelse för att alla är olika, lära sig lyssna på sina kompisar samt kunna hjälpa sina kompisar i olika situationer.

Genom detta är vår ambition att barnen skall få positiva lässtunder på förskolan och att vi tillsammans med barnen ska kunna relatera händelser till vad som händer i boken. Böckerna ger även inspiration till att samtala om allas lika värde och allas olikheter.

Arbetssätt/Undervisning

- Vi kommer att fokusera på en bok i taget och först ut är boken "dela med dig". 

- Barnen delas in i mindre grupper (max 2-3) och en pedagog läser boken tillsammans med barnen, de samtalar under tiden om vad som sker i boken. Tillsammans kan barnen se eventuella likheter med vad som sker i vardagen runt barnen. Barnen kommer att erbjudas olika aktiviteter i relation till boken, så som digitalisering, teknik, skapande eller rörelse.

- Vi spelar upp ett litet drama efter boken för att konkret visa barnen olika scenarion.

-Som dokumentation kommer vi använda oss utav, film, bilder, en observerande pedagog, anteckningar av vad barnen säger verbalt eller visar genom TAKK tecken.

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förståelse för att alla människor har lika värde oberoende av social bakgrund och oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionsnedsättning, och
  Lpfö98 Rev. 2016
 • utvecklar sin identitet och känner trygghet i den,
  Lpfö98 Rev. 2016
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18