👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska åk 2

Skapad 2019-10-01 13:38 i Vinbergsskolan Falkenberg
Grundskola 2 Svenska
I svenskan jobbar vi dagligen med att läsa, skriva, tala och lyssna.

Innehåll

Förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Du ska få möjlighet att utveckla din förmåga att:

 • läsa texter med flyt och utveckla din läsförståelse
 • skriva berättande och beskrivande texter 
 • skriva fullständiga meningar med stor bokstav, mellanrum mellan orden och punkt
 • stava vanligt förekommande ord
 • skriva tydligt för hand och använda iPaden för att skriva texter
 • ge respons på andras texter och förbättra dina texter utifrån andras respons
 • återge något du lärt dig genom att samtala om eller skriva ner det

Undervisning och arbetsformer

 • läsning en kvart om dagen
 • läsläxa
 • textsamtal där vi samtalar om och använder lässtrategier
 • skriva texter där vi tränar på att skriva meningar med stor bokstav, mellanrum mellan orden och punkt
 • skriva beskrivande och berättande texter och sedan ändra dem med hjälp andras respons 
 • anteckna saker du lär dig när vi har Grej of the day

Bedöming

Jag bedömer dig med hjälp av Skolverkets bedömningsstöd för läs-och skrivutveckling.

Jag bedömer de förmågor och kunskaper som står beskrivna ovan i den dagliga undervisningen där vi tillsammans utmanar dig vidare i din utveckling.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Att lyssna och återberätta i olika samtalssituationer.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Språkliga strategier för att minnas och lära, till exempel att skriva ned något man talat om.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3