👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skriva i åk 2

Skapad 2019-10-01 14:24 i Munspelets skola Lunds för- och grundskolor
I årskurs 2 kommer vi att skriva i många olika sammanhang både i svenska och kopplat till andra ämnen. I svenska koncentrerar vi oss på att skriva berättande text, skriva till bilder samt stavning.
Grundskola 2 – 3 Svenska
Det är roligt att skriva! Allt du tänker och säger kan du också skriva!

Innehåll

Mål för elev

Du ska visa att du kan:

 • Skriva en berättande text
 • Skriva hela meningar med stor bokstav och punkt
 • Stava vanligt förekommande ord 

 

Innehåll

 • Du ska få träna dig på att skriva för hand och på Ipad/dator.
 • Du ska få skriva olika sorters texter.
 • Du ska få öva dig på att skriva hela meningar och att stava.

 

 

Arbetssätt

Du kommer att arbeta så här:

 • Arbeta med olika skrivuppgifter
 • Skriva meningar och texter utifrån bilder
 • Göra skrivuppgifter kopplat till högläsning
 • Träna handstil i boken "Texta lätt"
 • Skriva om saker du själv varit med om
 • Du ska träna på vad ord betyder, hur de kan sättas in i meningar samt hur de stavas, "ord i fokus" 
 • Du kommer att få skriva egna berättelser utifrån planen "Början, mitten, slut"
 • Du kommer då också att få ge respons på kompisars meningar och texter genom "Två stjärnor och en önskan"

 

 

Redovisning

Du ska visa att du kan:

* skriva en berättande text med tydlig handling
* göra bilder till dina texter
* skriva läsligt för hand och göra hela meningar
* stava vanligt förekommande ord

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Berättande texters budskap, uppbyggnad och innehåll. Hur en berättande text kan organiseras med inledning, händelseförlopp och avslutning samt litterära personbeskrivningar.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3