👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi Jordens befolkning

Skapad 2019-10-01 14:37 i Bagarmossens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola F
Jordens befolkning

Innehåll

Världens befolkning               Geografiboken sid. 106-129

 

 

 

Befolkningens fördelning

Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

 

 

Demografi

Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

 

 

 

 

 

Migration

Utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

 

 

Begrepp

 

 

Göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

 

 

Jag kan förklara med exempel varför människor bor där de bor på jorden

Jag kan ange minst fem olika tätbygder på jorden och ge minst en förklaring till varför så många människor bor just där(lokaliseringsfaktorer).

 

Jag kan resonera kring minst en konsekvens av att människor bor tätt.

 

 

Jag kan förklara den demografiska transitionen och dess olika faser.

 

 

 

 

 

 

 

 

Jag kan ge minst tre förklaringar till varför människor migrerar.

 

Jag kan ge minst tre förklaringar till urbanisering samt minst en konsekvens av urbanisering.

 

 

 

Jag använder många begrepp från begreppslistan i mina förklaringar.

 

 

Jag kan använda kartor, olika former av befolkningsdiagram, statistik samt förklara den demografiska transitionen.

 

Jag kan förklara med exempel varför människor bor där de bor på jorden

Jag kan ange minst sju olika tätbygder på jorden och ge minst tre förklaringar till varför så många människor bor just där(lokaliseringsfaktorer).

 

Jag kan resonera kring minst tre konsekvenser av att människor bor tätt.

 

 

Jag kan förklara den demografiska transitionen och dess olika faser.

 

Jag visar med exempel på när Sverige befann sig i de olika faserna.

 

 

 

 

 

Jag kan ge minst fem förklaringar till varför människor migrerar.

 

Jag kan ge minst fem förklaringar till urbanisering samt minst två konsekvenser av urbanisering.

 

 

 

Jag använder de flesta begrepp från begreppslistan i mina förklaringar.

 

 

Jag kan använda kartor, olika former av befolkningsdiagram, statistik samt förklara den demografiska transitionen.

 

Jag kan förklara med exempel varför människor bor där de bor på jorden

Jag kan ange minst tio olika tätbygder på jorden och ge flera förklaringar till varför så många människor bor just där(lokaliseringsfaktorer).

 

Jag kan resonera kring flera konsekvenser av att människor bor tätt.

 

 

Jag kan förklara den demografiska transitionen och dess olika faser.

 

Jag visar med exempel på när Sverige befann sig i de olika faserna och förkarar varför.

 

Jag kan visa med exempel på länder som idag befinner sig i de olika faserna och förklarar varför.

 

 

Jag kan ge flera förklaringar till varför människor migrerar, mina förklaringar är i flera led.

 

Jag kan ge flera förklaringar till urbanisering samt flera konsekvenser av urbanisering,  mina förklaringar är i flera led.

 

 

Jag använder nästan alla begrepp från begreppslistan i mina förklaringar.

 

 

Jag kan använda kartor, olika former av befolkningsdiagram, statistik samt förklara den demografiska transitionen.

Begreppslista till avsnittet Världens befolkning.

Befolkning    Befolkningsfördelning   Befolkningspyramid   Befolkningstillväxt   5Befolkningstäthe     BNP     BNP per capita     .Demografisk transition  Nativitet   mortaliitet     Emigration     Familjeplanerin Glesbygd    Glest befolkat 

Immigration    Megastäder  Migration    Naturlig folkökning    Pull-faktorer Push-faktorer   Region   Resurs  Spädbarnsdödlighet  Tredje världen    Tätbygd   Tätt befolkat    Urbanisering    Välstånd

Geografi Jordens befolkning    

 

1.     Använd sid 113  i boken.

A/ blir männen eller kvinnor äldst i Japan?

B/  Hur många miljoner barn mellan 0-4 år finns det i Indien?

C/ Hur gamla är de som föddes när ettbarnspolitiken infördes i Kina?

 

2.     Ge exempel på olika lokaliseringsfaktorer som förklarar varför bor människor där de bor.

3.     Ge exempel på varför det finns många obebodda och glesbefolkade områden på jorden.

4.     Var finns de stora stora tätbygderna på jorden.

5.     Vad använder man demografi till?

6.     Förklara begreppen nativitet, mortalitet och naturlig folkökning.

7.     Varför sjunker födelsetalen (nativiteten) i många länder i världen?

8.     Varför sjunker dödstalen (mortaliteten) i många länder i världen?

9.     Vad innebär begreppet överbefolkning?

10. Vad kännetecknar de olika faserna i den demografiska transitionen.

11. Vad betyder begreppen Migration, emigration och immigration.

12. Kom på minst fem orsaker till varför människor anser sig tvungna att emigrera från sitt land.

13. Vad betyder urbanisering?

14. Vilken betydelse kan urbaniseringen ha för landsbygden?

15. Varför flyttar människor till städerna?

16. Vilka konsekvenser kan urbanisering få för städerna.

17. Vad innebar begreppen push och pullfaktorer?

18. Vad betyder begreppet infrastruktur.

19. Kolla på alla begreppen på sida 128..