Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Mamma Mu - Språk och mattelekar 2019-2020

Skapad 2019-10-01 14:54 i Almekärrsskolan Lerum
En modell som används i hela kommunen för att öka elevernas fonologiska medvetenhet. Modellen innebär dagliga, kortare arbetspass, där olika språklekar är i fokus.
Grundskola F Svenska
Det är roligt att lära sig mer om bokstäver, ljud, siffror och antal. Vi lär oss tillsammans på ett åskådligt och laborativt sätt.

Innehåll

Vad vi ska lära oss. Varför just detta?

Målet är att eleven:

 • Utvecklar sin fonologiska medvetenhet, vilket är en viktig grund för att kunna avkoda/läsa.

Eleven får möjlighet att utveckla sin kommunikationsförmåga, analysförmåga samt metakognitiva förmåga.

I svenskan arbetar vi stegvis och metodiskt och kommer gå igenom följande arbetsmoment.

 • Lyssna på ljud
 • Meningar
 • Sammansatta ord
 • Långa och korta ord
 • Första och sista ljudet i ord
 • Vi lyssnar och räknar fonem
 • Alfabetet
 • Högläsning
 • Återberätta

 

Utvecklar sin matematiska medvetenhet, vilket är en viktigt grund för att kunna utvecklas vidare senare i skolåren men även för att hänga med i samhället och vardagen

 • Sortera klassificera
 • Ordningstal
 • Mönster
 • Antalsuppfattning
 • Geometriska former
 • Stapeldiagram

 

Hur ska vi lära oss detta?

Genom kortare, 20-30 minuters, arbetspass ca 4 dagar i veckan.  Vi arbetar med materialet Mamma Mu som utgår från Bornholmsmodellen. Vi har genomgångar varje pass där vi tillsammans samtalar om det vi ska lära oss under det passet. Eleverna är aktiva under genomgången och svarar på och ställer frågor. Vi arbetar konkret och laborativt med bilder, djur och numicon mm.

 

Detta arbete pågår under hela läsåret i förskoleklassen.

Hur du får visa vad du kan:

Kartläggning av elevens fonologiska medvetenhet sker under höst och vårterminen. Vi går kontinuerligt igenom elevernas arbetsböcker och arbetsblad som de arbetar med under arbetspassen. Vi dokumenterar även elevernas lärande genom att fotografera. 

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • kommunicera i tal och skrift i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor och framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden som är bekanta för eleverna, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om innehåll och budskap i olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Berättande texter, sakprosatexter och texter som kombinerar ord, bild och ljud.
  Gr lgr11  -
 • Bokstäver och andra symboler för att förmedla budskap.
  Gr lgr11  -
 • Rim, ramsor och andra ordlekar.
  Gr lgr11  -
 • Digitala verktyg och medier för kommunikation.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom lek, bild, musik, dans, drama och andra estetiska uttrycksformer.
  Gr lgr11  -
 • Olika material, redskap och tekniker för att skapa och uttrycka sig.
  Gr lgr11  -
 • Enkla matematiska resonemang för att undersöka och reflektera över problemställningar samt olika sätt att lösa problem.
  Gr lgr11  -
 • Naturliga tal och deras egenskaper och hur de kan användas för att ange antal och ordning. Del av helhet och del av antal.
  Gr lgr11  -
 • Matematiska begrepp och olika uttrycksformer för att utforska och beskriva rum, läge, form, riktning, mönster, tid och förändring.
  Gr lgr11  -
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Fysiska aktiviteter inomhus och utomhus under olika årstider och i olika väder.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: