Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Blockhusruta- Kudde

Skapad 2019-10-01 15:56 i Olandsskolan Östhammar
Du kommer att få skapa något eget i lappteknik. Vi kommer tillsammans att titta på olika sorters lappteknik. Du kommer att sy en blockhusruta. Du får själv välja hur din blockhusruta ska se ut och göra din egen skiss. Du väljer färg och tyg. När du har sytt din blockhusruta får du välja vad du vill göra utav din blockhusruta, t ex kudde, väska eller ett litet täcke. Du kommer att använda symaskinen.
Grundskola 4 Slöjd
Blockhusruta - Kudde Du ska sy en kudde i lappteknik. Du kommer själv att få välja kuddens mönster och färg.

Innehåll

Följande mål ligger till grund för arbetsområdet:


Syfte
"Genom undervisningen ska eleverna ges förutsättningar att utveckla kunskaper om färg, form och funktion och konstruktion och om hur dessa kunskaper kan kombineras med medvetna val av material och teknik. Vidare ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar förtrogenhet med begrepp som beskriver arbetsprocesser, redskap och slöjdföremåls estetiska uttryck" Lgr 11

I arbetsområdet ska du få möjlighet att utveckla:

 
Mål för arbetsområdet

Du ska lära dig att sy raksöm och sick-sack på symaskinen, samt veta hur sömmarna används.
Du ska kunna välja färg och tyg till din blockhusruta.

Du ska kunna välja lösningar som leder arbetet framåt och slutföra ditt arbete.
Du ska känna till begreppen räta, aviga, tvärnåla och sömsmån.

I arbetsområdet bedöms på vilket sätt:


Bedömning

Att du kan trä symaskinen.
Att du kan ställa in raksöm och sick-sack och veta hur sömmarna används.
Att du kan använda symaskinen på ett ändamålsenligt och säkert sätt.
Att du väljer lösningar som leder arbeter framåt och slutför ditt arbete.
Att du använder sax, nålar, strykjärn på ett ändamålsenligt sätt.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner, hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  4-6
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering av arbetsprocessen. Hur delarna i arbetsprocessen samverkar till en helhet.
  Sl  4-6
 • Dokumentation av arbetsprocessen i ord och bild, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  4-6
 • Hantverk och slöjdtraditioner från olika kulturer som inspirationskällor och förebilder för egna idéer och skapande.
  Sl  4-6
 • Hur olika kombinationer av färg, form och material påverkar slöjdföremåls estetiska uttryck.
  Sl  4-6

Matriser

Sl
Textilslöjd: Lappteknik år 4 - Blockhusruta

Behöver träna mer
Ganska säker
Säker
Du kan trä symaskinen och använda den på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Du kan använda redskap tex strykjärnet på ett säker sätt.
Du känner till begreppen rätsida, avigsida, tvärnåla och sömsmån.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: