Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Vacances sur la plage? Non, je suis en classe! (åk 9 - 2)

Skapad 2019-10-01 16:00 i Rödabergsskolan Stockholm Grundskolor
Denna planering utgår från kapitel 1 i Chez nous 4.
Grundskola 9 Moderna språk - språkval
Dags att tänka tillbaka på sommaren och prata om vad du gjorde då! Du får berätta om en resa du har gjort. Dessutom berättar du om dina framtidsplaner. Vad ska du göra nästa år? Time to remember the summer and talk about what you did at that time. You will tell about a journey you have done. You also talk about your futur plans. What will you do next year?

Innehåll

Innehåll/ Content: 

Du läser kapitel 1a och delar av kapitel 1b i Chez nous 4 intensivt och lär dig glosorna. Du pratar om kapiteltext 1b på franska och svenska./ You read chapter 1a and parts of chapter 1b in Chez nous 4 and learn the vocabulary. You talk about the chapter text 1a in French and in English.

Du repeterar vädret. / You revise the weather expressions.

Du repeterar hur man uttrycker dåtid i franskan. Man använder passé composé som bildas av ett hjälpverb (vanligtvis avoir) och particip passé av huvudverbet. Exempel är de regelbundna verbtyperna: J'ai dansé beaucoup. Tu as choisi un bon film. Il a vendu son ancien portable./ You repeat how to express past tense in French. You use passé composé which is composed by a helpverb (normally avoir) and participe passé of the main verb. As an example look at the regular verbtypes: J'ai dansé beaucoup. Tu as choisi un bon film. Il a vendu son ancien portable.

Många oregelbundna verb böjs också med avoir i passé composé: Elle a été en Espagne avec ses amis. Nous avons fait un grand gateau./ Many irregular verbs also use avoir in passé composé: Elle a été en Espagne avec ses amis. Nous avons fait un grand gateau.

Du lär dig att vissa rörelseverb (14 stycken) böjs med être som hjälpverb. Jämför med att man på svenska skulle säga: "Jag är utgången." Exempel är Nous sommes allés. Vous êtes venus. Elles sont arrivées./ You learn that some verbs for movement (14) use être as a helpverb. Compare with the English way of saying: "I am gone, he is fallen." Examples in French are Nous sommes allés. Vous êtes venus. Elles sont arrivées.

Nytt verb att lära sig i presens och passé composé: venir / New verb to learn in present tense and in passé composé: venir

Nya idiomatiska uttryck/ New idiomatic expressions: venir de faire quelque chose, avoir l'air de

Efter provet / After the test

Du läser kapitel 1b och förstår det./ You read chapter 1b and understand it. 

Du repeterar adjektivets böjning och placering./ You revise the inflection and placement of an adjective.

 

  

Mål/Goals:

Du kan uttrycka dåtid på franska, både i tal och skrift. Du kan till exempel berätta om en resa du eller någon annan har gjort./You can express past tense in French, both in spoken and in written. You can for example tell about a trip you or someone else has made.

Du kan använda något idiomatiskt uttryck./ You can use some ideomatic expression.

Du har ett större ordförråd än tidigare och en mer komplex grammatik./ You show a wider vocabulary tha earlier and a more complex grammar.

 

 

Material/ Resources:

Lärobok Chez nous 4, textbok och övningsbok; kapitel 1 och 2/ Textbook and workbook Chez nous 4; chapter 1 and 2

www.ovningsmastaren.se

Extra texter/ Extra texts: Vive le weekend 

 

Bedömning/Assessment: Still to be decided!

Du berättar om en semesterresa.  /You tell about a vacation trip..

Du gör ett skriftligt prov där du visar att du har nått målen./ You make an oral or written test where you show that you have reached the goals.

Du kommer också att göra en läsförståelse och en hörförståelse./ You will also make a reading comprehension and a listening comprehension.

 

 

Uppgifter

  • Homework A - le passé composé

  • Homework 1 - voc 1a

  • Homework 3 - venir

  • Homework 4 - Vive le weekend

  • Homework 2 - 1a, le texte

  • Homework 5 - 1b, voc

  • Homework 6 - verbs of movement

  • Gå till följande länk

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: