Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prao-redovisning, 5 minuter

Skapad 2019-10-02 08:11 i Gemensamt grundskolan Kristinehamn
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Berätta för oss om din praoplats. Beskriv hur den ser ut och vilken verksamhet som bedrivs där. Vilka fördelar och nackdelar upplevde du under ditt besök? Skulle det här kunna vara ett framtida jobb för dig? Illustrera din berättelser med foton.

Matriser

Sv SvA
Muntligt anförande, 5 minuter

Rubrik 1

Förnivå
E
C
A
Innehåll
Eleven presenterar en aspekt av ämnet. Eleven uttrycker någon slags tanke om sitt ämne, t.ex. en värdering, en egen åsikt eller en egen erfarenhet
Innehållet väl utvecklat. Innehållet är anpassat till ämnet
Innehållet ger nya, relevanta perspektiv på ämnet, t.ex. i förhållande till temat eller den eventuella källa eleven använt
Disposition och sammanhang
Anförandet är sammanhängande och begripligt. Anförandet är någorlunda anpassat till det givna tidsomfånget om 5 min (d.v.s. 4,5 min eller mer)
Anförandet har en tydlig struktur med urskiljbar inledning och avslutning. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget om 5 min (d.v.s. 4,5 min eller mer).
Anförandet är väldisponerat genom väl fungerande inledning och avslutning och balans mellan olika delar. Anförandet är anpassat till det givna tidsomfånget.
Språk och stil
Språket är begripligt, så att åhörarna kan förstå anförandets innehåll utan alltför stor ansträngning.
Språket är ledigt, så att eleven talar snarare än läser. Stilen är anpassad till situationen, d.v.s. tillräckligt formell för ett anförande men också sådan att den passar publiken
Språket är ledigt, så att eleven talar snarare än läser. Stilen är anpassad till situationen, d.v.s. tillräckligt formell för ett anförande men också sådan att den passar publiken
Framförande
Framförandet sker med viss säkerhet. Det presentationstekniska hjälpmedlet hanteras så att informationen i stort sett går fram.
Eleven etablerar viss kontakt med åhörarna (med hjälp av blick och kroppsspråk) Det hjälpmedel eleven använder stöder och tydliggör anförandet.
Framförandet är säkert och eleven har god kontakt med åhörarna. Det presentationstekniska hjälpmedlet är väl integrerat i anförandet.
Helhetsbedömning
Eleven följer instruktionen. Anförandet är till viss del anpassat till situationens syfte och mottagare, d.v.s. innehåll, form och framförande är sådana att anförandet utgör ett acceptabelt bidrag till ämnet
Anförandet är anpassat till situationens syfte och mottagare, d.v.s. innehåll, form och framförande är sådana att anförandet utgör ett gott bidrag till ämnet
Anförandets innehåll, form och framförande är sådana att anförandet utgör ett utmärkt bidrag till ämnet
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: