Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Handel förändras

Skapad 2019-10-02 08:30 i Genarps skola Lunds för- och grundskolor
Grundskola 4 – 6 Historia Samhällskunskap
Vi har handlat i årtionde. Men hur har handeln förändras och hur fungerar det. Vad ska man tänka på kring ekonomin i en familj, vad kostar egentligen allt?

Innehåll

 

 

Område 2 Handeln förändras (Hi+Sh)

 

Stora drag vad vi ska göra 

 

Vi kommer att börja att lära oss om hansan, vad var det och hur fungerade deras förbund.

hur har handeln förändras?

Skatt vad är det och hur fungerade det förr?

Hur fungerar det med pengar i dagens samhälle? 

Rika och fattiga, vad är det som påverka?

 

Hur kommer vi att jobba

Vi kommer att:

 • samtala

 • diskutera

 • läsa i olika källor

 • titta på kortfilmer 

 • grupparbete

 • egna uppgifter

 

Begrepp


hansan, handel, import, export, handelsresor, offentliga sektorn, skatt, moms, lön, bidrag, kommun, landsting, region, statt, skattepengar  inkomst, utgifter, budget, rik, fattig, u-land, i-land, försörjningsstöd

Läromål

 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
 • Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem.

 • Privatekonomi och relationen mellan arbete, inkomst och konsumtion.

 • Det offentligas ekonomi. Vad skatter är och vad kommuner, landsting och stat använder skattepengarna till.

 • Ekonomiska villkor för barn i Sverige och i olika delar av världen. Några orsaker till, och konsekvenser av, välstånd och fattigdom.

 • Digitaliseringens betydelse för individen, till exempel ökade möjligheter till kommunikation och elektronisk handel.

Uppgifter:

* Hansan

Vad var hansan och hur fungerade det?

Bedömning

Du ska kunna berätta vad hansan var och vad de gjorde. Du ska också kunna berätta hur detta påverkade samhället och hur det påverkade världen

 

* Handel förr och nu

 

Hur handlar man förr och hur har den utvecklingen sett ut. Hur handlar man idag?

 

Bedömning:

Du bedöms i hur väl du kan resonera kring varför handeln har förändrats och hur den har förändrats. Du ska kunna ge exempel på hur det var för och hur det är nu. 

 

* Offentliga sektorn

Vad är den offentliga sektorn och hur använder de skattemedlen till

 

Bedömning:

Du ska kunna förklara vad den offentliga sektorn är och vad kommun, landsting och stat använder skattepengarna till. 

 

* Privatekonomi (par och enskilt)

 

I par kommer ni att skapa en familj, där ska ni sedan titta på hur man kan planera sin ekonomi. 

 

Bedömning

Du ska kunna i en mindre grupp jobba med att skapa en familj med en fungerande ekonomi. 

Enskilt ska du kunna förklara vad begreppen inkomst, utgifter, skatt  och hur dessa påverkar varandra

 

* Rik eller fattig 

 

Vad är det som gör om man är rik eller fattig, Vi kommer att titta vad som påverkar. Vilket stöd kan man få i sverige. 

Bedömning:

Du ska kunna berätta om vad som påverkar om man är rik eller fattig. Vad är det som påverkar detta. Du ska kunna berätta vilket stöd man kan få i Sverige. 

Detta ska du kunna efter avslutat område:

 • Känna till vad hansan är och hur de påverkade handeln

 • Hur handeln ha förändrats

 • Hur privatekonomin fungerar 

 • Hur skatt fungerar och vad den offentliga sektorn är

 • Vad det är som påverkar om man är rik eller fattig

 

Matriser

Hi Sh
Handel förändras

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå
Hansan
 • Hi  4-6
Jag kan inte berätta vad Hansan är
Jag kan berätta vad hansan är
Hansan
 • Sh  4-6
Jag kan inte berätta vad Hansan sålde och köpte
Jag kan berätta vad Hansan sålde och öpte
Hansan
Jag kan inte berätta vad hansan bidrog med i samhället och världen
Jag kan på ett enkelts sätt berätta vad hansan bidrog med i samhället och världen
Jag kan på ett utvecklat sätt berätta vad hansan bidrog med i samhället och världen
Jag kan på ett mycket utvecklat sätt berätta vad hansan bidrog med i samhället och världen
Handel förr och nu
Jag kan inte förklara med egna ord hur handeln har förändrats
Jag kan på ett enkelt sätt förklara hur handeln har förändrats genom några exempel
Jag kan på ett utvecklat sätt förklara hur handeln har förändrats genom flera exempel
Jag kan på ett mycket utvecklat sätt förklara hur handeln har förändrats genom många och tydliga exempel
Handel förr och nu
Jag kan inte förklara pengars funktion i samhället
Jag kan förklara pengars funktion i samhället
Handel förr och nu
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Hi  4-6
 • Sh  4-6
Jag kan inte se samband på handels utveckling
Jag kan se några enkla samband på handelns utveckling
Jag kan se samband på handels utveckling och kan ge exempel på vad
Jag kan se samband på handels utveckling och kan ge exempel på vad som hänt och varför
Offentliga sektorn
 • Sh  4-6
Jag kan inte berätta vad offentliga sektorn är
Jag kan berätta vad offentliga sektorn är
Offentliga sektorn
 • Sh  4-6
Jag kan inte berätta vad skatt är och vad den används till
Jag kan berätta vad skatt är och vad den används till
Offentliga Sektorn
 • Sh  4-6
Jag kan inte berätta vad staten, kommun och region använder skattepengar till.
Jag kan berätta vad staten, kommun och region använder skattepengar till.
Privatekonomi
 • Sh  4-6
Jag kan inte förklara begreppet inkomst
Jag kan förklara begreppet inkomst
Privatekonomi
 • Sh  4-6
Jag kan inte förklara begreppet budget
Jag kan förklara begreppet budget
Privatekonomi
 • Sh  4-6
Jag kan inte förklara begreppet utgifter
Jag kan förklara begreppet utgifter
Privatekonomi
 • Sh  4-6
Jag kan inte förklara sambandet mellan inkomst, utgifter och budget
Jag kan på ett enkelt sätt förklara sambandet mellan inkomst, utgifter och budget
Jag kan på ett utvecklas sätt förklara sambandet mellan inkomst, utgifter och budget genom att ge exempel
Jag kan på ett utvecklat sätt förklara sambandet mellan inkomst, utgifter och budget genom att ge flera exempel.
Rik och fattig
 • Sh  4-6
Jag kan inte berätta vilket ekonomiskt stöd man kan få i Sverige
Jag kan berätta vilket ekonomiskt stöd man kan få i Sverige
Rik och fattig
 • Sh  4-6
Jag kan inte berätta vad som kan påverka om ett land är rikt eller fattigt
Jag kan på ett enkelt sätt berätta om ett land är rikt eller fattigt
Jag kan på ett utvecklat sätt berätta om ett land är rikt eller fattigt genom att ge exempel
Jag kan på ett mycket utvecklat sätt berätta om ett land är rikt eller fattigt genom att ge flera exempel som kopplas ihop med varandra.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: