Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Geografi 8c

Skapad 2019-10-02 09:55 i Sturebyskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 8 Geografi
I åk 8 kommer vi köra en längre period med geografi för att vi inte hann med så mycket i åk 7. Momentet i åk 8 innehåller naturgeografi, kulturgeografi, namngeografi, klimatologi, kartkunskap och hållbarhetsfrågor. Syftet är att få fördjupade kunskaper om sambandet och samspelet mellan människa/samhälle, naturen och klimatet. Vi försöker hitta geografiska mönster och analysera dem.

Innehåll

Naturgeografi- Vi tittar lite extra på landet Bangladesh och varför det är risk för översvämningar där. Vi läser om sårbara platser och diskuterar hur även Sverige kan vara en sårbar plats. Vi lär oss känna igen olika lands och kontinenters former samt var de ligger. Vi lär oss orsakerna bakom att jordytans landformer ändras. Klimatologi handlar om väder och klimat och vad det är som orsaker olika klimat på olika platser samt konsekvenserna av det. 

Kulturgeografi- Vi tittar även här lite extra på landet Bangladesh och undersöker hur samhället och människorna lever där. Vi använder redskap som dollar street (Rosling) och skolböcker. 

Namngeografi - Vi lär oss några länder i varje världsdel, några bergskedjor samt hav och sjöar. 

Hållbarhetsfrågor - Vi tittar på FN´s globala klimatmål och diskuterar dem. Vi läser om olika klimatavtal som t ex Parisavtalet 2015 och pratar om att samarbete mellan länder behövs för att göra något åt klimatförändringarna. Vi jämför de globala insatserna för klimatförändringarna med de globala insatserna för att lösa coronapandemin. 

Kartkunskap - Vi lär oss hur man slår i en kartbok samt hur man använder digitala kartor. Vi lär oss om olika typer av kartor och vad som är syftet med dem.

Vi jobbar både med att lära oss fakta och att kunna se samband mellan en plats på jorden, dess klimat, dess natur och slutligen hur människorna lever där. 

 

Vi läser inte om ekonomisk geografi (handel och näringsliv kopplade till lokalisering och distribution)

 

Hur:
Vi använder oss av bok och kartbok. Vi jobbar med olika uppgifter som finns på onenote. Vi har genomgångar i klassrummet där det finns möjlighet för både ställa frågor och diskutera på djupet. Vi har något som vi kallar för "snabba frågor" där alla i klassen får varsin fråga och svaren är sant/falskt eller så finns det svarsalternativ. Eleverna har möjlighet att få instuderingsfrågor samt ett för-test för att de ska kunna förbereda sig så bra som möjligt inför slutavstämningen.

Matriser

Ge
Kunskapskrav Geografi

Förmåga att analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen samt förmåga att utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur i olika delar av världen.

E
C
A
Samspel människa, samhälle & natur
Eleven har grundläggande kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Eleven har mycket goda kunskaper om samspelet mellan människa, samhälle och natur, och visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av befolkningsfördelning, migration, klimat, vegetation och klimatförändringar i olika delar av världen.
Geografiska begrepp
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
Geografiska mönster för varor & tjänster
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då enkla geografiska mönster av handel och kommunikation samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då förhållandevis komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Eleven kan undersöka var olika varor och tjänster produceras och konsumeras, och beskriver då komplexa geografiska mönster av handel och kommunikation samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur dessa mönster ser ut och hur de har förändrats över tid samt orsaker till och konsekvenser av detta.
Klimatförändringar & deras konsekvenser
Eleven för enkla och till viss del underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.
Eleven för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om klimatförändringar och olika förklaringar till dessa samt deras konsekvenser för människa, samhälle och miljö i olika delar av världen.

Förmåga att göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker.

E
C
A
Kartor, källor, teorier,metoder och tekniker
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett i huvudsak fungerande sätt, samt för enkla och till viss del underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett relativt väl fungerande sätt, samt för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Eleven kan undersöka omvärlden och använder då kartor och andra geografiska källor, teorier, metoder och tekniker på ett väl fungerande sätt, samt för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om olika källors trovärdighet och relevans.
Fältstudier, kartor & verktyg
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett i huvudsak fungerande sätt.
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett relativt ändamålsenligt sätt
Vid fältstudier använder eleven kartor och andra verktyg på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Namngeografi
Eleven har grundläggande kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt
Eleven har goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med relativt god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
Eleven har mycket goda kunskaper om världsdelarnas namngeografi och visar det genom att med god säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.

Förmåga att värdera lösningar på olika miljö- och utvecklingsfrågor utifrån överväganden kring etik och hållbar utveckling.

E
C
A
Hållbarhetsfrågor & förslag på lösningar
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för enkla och till viss del underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för utvecklade och relativt väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Eleven kan resonera om olika ekologiska, ekonomiska och sociala hållbarhetsfrågor och redogör då för välutvecklade och väl underbyggda förslag på lösningar där några konsekvenser för människa, samhälle och natur vägs in.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: