👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hkk grundsärskolan 4-6 2019-2020

Skapad 2019-10-02 10:16 i Grundsärskolan Västra Skolan Hudiksvall
Grundsärskola 4 – 6 Hem- och konsumentkunskap
Kunskaper om konsumentfrågor och arbete i hemmet ger människor viktiga verktyg för att skapa en fungerande vardag och kunna göra medvetna val som konsumenter med hänsyn till hälsa, ekonomi och miljö

Innehåll

Innehåll 

Mål

 • att utveckla kunskaper om och intresse för arbete, ekonomi och konsumtion i hemmet 
 • att utveckla ett intresse och kunnande om mat och måltider
 • rutiner vid inköp, planering och genomförande
 • jämförelser av några varor, till exempel utifrån jämförpris
 • att utveckla sin initiativförmåga och kreativitet
 • att utveckla medvetenhet om vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och miljö
 • att utveckla kunskaper om och få möjligheter att reflektera över jämställdhet och arbetsfördelning i hemmet 

 

Det här ska vi arbeta med

 • recept och instruktioner och hur de kan läsas och följas. Samt vanliga ord och begrepp för bakning och matlagning
 • bakning och matlagning och olika metoder för detta
 • planering och organisering av arbetet vid tillagning av måltider och andra uppgifter i hemmet
 • redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett säkert sätt
 • hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel
 • olika verktyg som stöd för planering av varierande och balanserade måltider, samt hur måltider kan fördelas över en dag
 • måltidens betydelse för gemenskap
 • hållbar utveckling 
 • återvinning 
 • tillaga måltider utifrån årstidens råvaror 

 

Arbetssätt

 • arbeta utifrån olika instruktioner och recept
 • arbeta med olika matlagningsmetoder, kokning, stekning, wookning, gratinering och bakning 
 • planera och organisera arbetet i olika grupperingar
 • diskning och rengöring 
 • använda matcirkeln och tallriksmodellen 

 

Visa din kunskap - bedömning

 • hur du arbetar på lektionerna 
 • hur du deltar i diskussioner under lektionerna 
 • gemensam reflektion i slutet av lektionen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • planera måltider och tillaga mat för olika situationer och sammanhang,
  Hkk
 • hantera och lösa praktiska situationer i hemmet,
  Hkk
 • värdera val och handlingar i hemmet och som konsument samt utifrån perspektivet hållbar utveckling, och
  Hkk
 • använda ämnesspecifika ord, begrepp och symboler.
  Hkk
 • Centralt innehåll
 • Recept och instruktioner samt hur de kan läsas och följas.
  Hkk  1-6
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta.
  Hkk  1-6
 • Redskap och teknisk utrustning vid bakning, matlagning och måltider.
  Hkk  1-6
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  1-6
 • Samband mellan mat och hälsa.
  Hkk  1-6
 • Planering av varierade och balanserade måltider, till exempel hur måltiderna kan fördelas över en dag. Konsumtion och ekonomi
  Hkk  1-6
 • Rutiner vid inköp. Planering och genomförande.
  Hkk  1-6
 • Ungas ekonomi, sparande och konsumtion.
  Hkk  1-6
 • Skillnaden mellan reklam och konsumentinformation.
  Hkk  1-6
 • Jämförelser av några varor, till exempel utifrån jämförpris.
  Hkk  1-6
 • Återvinning. Miljösymboler och lokala regler.
  Hkk  1-6
 • Olika mattraditioner som är betydelsefulla för eleven, till exempel vid firande av högtider. Ämnesspecifika begrepp
  Hkk  1-6
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnet hem- och konsumentkunskap för att till exempel samtala om konsumentfrågor och utvärdera arbetsprocesser.
  Hkk  1-6

Matriser

Hkk
Hem- och konsumentkunskap åk 5-6

Hem- och konsumentkunskap

E
D
C
B
A
Jag kan medverka i att tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, t.ex. duka.
Betyget D innebär att kunskapskraven för betyg E och till övervägande del för C är uppfyllda.
Jag kan på ett delvis fungerande sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, t.ex. duka.
Betyget B innebär att kunskapskraven för betyg C och till övervägande del för A är uppfyllda.
Jag kan på ett väl fungerande sätt tillaga enkla måltider och genomföra andra uppgifter som hör samman med måltiden, t.ex. duka.
I arbetet medverkar jag i att använda redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder jag redskap och livsmedel på ett säkert och delvis ändamålsenligt sätt.
I arbetet använder jag redskap och livsmedel på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Jag kan bidra till resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
Jag kan föra enkla resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
Jag kan föra välutvecklade resonemang om sambanden mellan mat och hälsa och betydelsen av varierade och balanserade måltider.
Jag kan medverka i att utföra vardagliga uppgifter i hemmet, t.ex. diska, städa, tvätta, och anger egna förslag till lösningar på enkla praktiska problem.
Jag kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet, t.ex. diska, städa, tvätta, genom att pröva och välja handlingsalternativ som leder fram till delvis fungerande lösningar på enkla praktiska problem.
Jag kan utföra vardagliga uppgifter i hemmet, t.ex. diska, städa, tvätta, genom att pröva och välja handlingsalternativ som leder fram till väl fungerande lösningar på enkla praktiska problem.
Jag kan bidra till resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Jag kan föra enkla resonemang om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Jag kan föra välutvecklade resonemng om konsekvenser av olika konsumtionsval och handlingar i hemmet.
Jag kan använda enstaka ämnesspecifika ord, begrepp och symboler i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
Jag kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett delvis ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.
Jag kan använda några ämnesspecifika ord, begrepp och symboler på ett ändamålsenligt sätt i resonemang om konsumentfrågor och arbetet i hemmet och i utvärdering av arbetsprocesser.