Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Värdegrund

Skapad 2019-10-02 10:18 i Förskolan Naturmontessori Harestad Naturmontessori Väst AB
Förskola
Ett av vårt prioriterade utvecklingsområde höstterminen 2019 är att arbeta med värdegrunden.

Innehåll

Vad

Ekologisk hållbarhet;

Vi arbetar med att skapa intresse och omtanke om naturen genom fakta och utforskande.

Social hållbarhet;

Allas lika värde, vi är alla olika men lika bra och vi accepterar varandras olikheter.

Hur man är en bra medmänniska utifrån vår värdegrund, vi lär oss hjälpa, vara snälla och respektera varandra.

Utveckla ett demokratiskt tänkande, vi arbetar med barns inflytande och att allas åsikter skall respekteras.

 

Hur

Ekologisk hållbarhet;

Vi kommer arbeta med montessorimaterial som förklarar från frö till träd, trädets delar samt trädets livscykel. 

- Barnen ska få plantera var sitt frö och följa utvecklingen från frö till planta,

- Vi väljer ut ett träd som vi fotar och följer genom året för att se hur det förändras efter årstid och för diskussioner kring vad som händer.

- Vi använder oss av olika material med barnen kring ämnet träd och natur för att synliggöra naturens kretslopp

- Under våra besök i skogen på torsdagarna får barnen reflektera över vår natur, årstiderna och hur vi är rädda om naturen. Vi plockar skräp och följer naturens egen process genom att lämna kvar ex äppelskrottar och bananskal på på ett utvalt ställe.

Social hållbarhet;

- I våra dagliga samlingar läser vi kompisböcker och diskuterar kring det som tas upp i böckerna. Vi har böckerna som ett hjälpmedel till barnen för att förstå de situationer som uppstår i gruppen under dagen. Kompisböckerna beskriver hur vi ska vara mot varandra för att vi alla ska må gott tillsammans.

- Vi arbetar med ett material som heter "Hitta Vilse" för att ge barnen kunskaper om hur de ska agera i skogen om de går vilse.

- Vid situationer där ett barn behöver hjälp, med exempelvis dragkedjan vid påklädning, uppmuntrar vi barnen till att hjälpa varandra. 

- Vi pratar med barnen och lär de att visa hänsyn när det gäller att stå i kö, att hjälpa varandra få plats när alla skall sätta sig i en ring och liknande. 

- Vi har inplanerad "rörelse" där vi arbetar med halva barngruppen i taget där barnen får leka lekar som bygger på att ta hand om varandra och öva på socialt samspel.

- Uppmärksamma den "Internationella barndagen" och prata med barnen om rättigheter och skyldigheter.

Kopplingar till läroplanen

  • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
    Lpfö 18
  • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18
  • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: