👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Bibeläventyret - Nya testamentet

Skapad 2019-10-02 10:19 i Sörviks skola Ludvika
Nya testamentet med Bibeläventyret
Grundskola 5 Religionskunskap
Vi ska lyssna på berättelser ur Nya Testamentet från Bibeläventyret. Med hjälp av rörelser, drama, nyckelord, bilder, trolleri, rap och rim ska vi leka in fakta och kunskap.

Innehåll

Syfte

Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens samhälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskådningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation.

Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar

Centralt innehåll

Arbetssätt

Lyssna till berättelser ur Nya testamentet av Bibeläventyret.
Dramatiseringar
Anteckningar, arbeta med studieteknik.

Bedömning

Du ska:

Kunna lyssna till berättelser ur Nya testamentet
Kunna delta i dramatiseringar ur Nya testamentet
Kunna berätta något muntligt av det du fått arbeta med
Känna till några av de kristna högtider som finns och varför de firas, t.ex. påsk, jul, pingst, Kristi Himmelsfärd.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa,
  Re
 • Centralt innehåll
 • Ritualer och religiöst motiverade levnadsregler samt heliga platser och rum i kristendomen och i de andra världsreligionerna islam, judendom, hinduism och buddhism.
  Re  4-6
 • Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder.
  Re  4-6
 • Kristendomens betydelse för värderingar och kultur i det svenska samhället förr och nu. Kristna högtider och traditioner med koppling till kyrkoåret, till exempel sånger och psalmer.
  Re  4-6
 • Hur olika livsfrågor, till exempel synen på kärlek och vad som händer efter döden, skildras i religioner och andra livsåskådningar.
  Re  4-6
 • Frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott.
  Re  4-6

Matriser

Re
Religion: Nya testamentet

Nya testamentet med Bibeläventyret

Lyssna och delta
Jag är aktiv på lektionerna, lyssnar och gör tilldelade uppgifter
Deltagande
Jag deltar i dramatiseringar som handlar om berättelser ur Nya testamentet
Återberätta
Jag kan berätta någon berättelse från Nya Testamentet muntligt eller skriftligt
Berätta
Jag kan berätta om någon av våra stora kristna högtider och varför de firas. T.ex. Påsk, pingst, jul eller Kristi Himmelsfärd. Jag kan berätta om likheter och skillnader mellan olika religioners heliga skrifter.