Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

VT 20 Specialpedagogik 1, Studieenhet 7

Skapad 2019-10-02 11:25 i Vuxenutbildning KV Karlskoga Vuxenutbildning
Gymnasieskola Specialpedagogik
Genom att använda ett specialpedagogiskt arbetssätt har man möjligheten att hitta rätt verktyg och stöd för att ge en person med funktionsnedsättning så bra förutsättningar som möjligt. Det kan vara en specifik arbetsmetod, ett anpassat hjälpmedel eller ett professionellt förhållningssätt.

Innehåll

Studieenhet 7

Kapitel 7 
"Stöd och hjälpmedel"

Kapitel 8
"Specialpedagogiska aktiviteter"


Efter denna studieenhet ska du kunna:

- Förstå ord och begrepp
- Ha kunskap om specialpedagogiska insatser och hjälpmedel
- Ha kunskap om alternativa kompletterande kommunikationssätt och vilken betydelse de har för personers delaktighet
- Planering, genomföring, utvärdering och uppföljning av specialpedagogiska aktiviteter.

 Upplägg Studieenhet 7:

Enskild skrivuppgift. Inlämning 18/12 .

  

 Kurslitteratur:

Specialpedagogik 1, Sonja Svensson Höstfält. 2017. Sanoma Utbildning. 

Valfritt referensmaterial. OBS! Skall alltid anges vid inlämning av uppgifter.

Uppgifter

  • Enskild skrivuppgift kapitel 7 och 8 Inlämning 18/12

Matriser

Spc
Specialpedagogik 1, Studieenhet 7

Specialpedagogik 1, 100 p. Kurskod: SPE01

Ämne, Specialpedagogik Kurser i ämnet; Specialpedagogik 1, 100 poäng Specialpedagogik 2, 100 poäng Ämnet specialpedagogik är tvärvetenskapligt och har utvecklats ur pedagogik med nära kopplingar till filosofi, psykologi, sociologi och medicin. I ämnet behandlas människors olika villkor för lärande och utveckling i samspel med det omgivande samhället. Det behandlar också arbetsuppgifter, yrkesroller och verksamheter inom funktionshinderområdet. Undervisningen i ämnet specialpedagogik ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om relationer mellan samhället och människor med funktionsnedsättningar. Eleverna ska också ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällets olika insatser för människor med funktionsnedsättningar samt förmåga att arbeta utifrån lagar och styrdokument för att, i olika situationer, skapa likvärdighet, delaktighet och tillgänglighet för människor med funktionsnedsättningar. Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar förmåga att möta människor med respekt och arbeta utifrån ett etiskt och inkluderande förhållningssätt, med utgångspunkt i en demokratisk värdegrund och i överenskommelser om mänskliga rättigheter. Såväl egna som samhällets attityder till och värderingar av människors olikheter och rättigheter ska behandlas i undervisningen. Problemlösning och handlingsberedskap ska stimuleras i undervisningen. Genom fältstudier eller genom att medverka i olika verksamheter ska eleverna ges möjlighet att få inblick i och erfarenhet av sociala och pedagogiska sammanhang. Eleverna ska ges möjlighet att reflektera över och diskutera ämnesinnehållet och centrala begrepp. I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förmåga att kritiskt söka, bearbeta, värdera och använda information från olika källor.
Minnas/Förstå
Tillämpa/Analysera och värdera
Skapa
Syfte
Förmåga att diskutera egna, andras och samhällets attityder till, samt värderingar och bemötande av, människors olikheter
Eleven diskuterar översiktligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen framför eleven enkla argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter
Eleven diskuterar utförligt egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen framför eleven välgrundade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Eleven diskuterar utförligt och nyanserat egna och andras attityder, värderingar och handlingar i relation till människor med funktionsnedsättningar. I diskussionen framför eleven välgrundade och nyanserade argument för sina åsikter samt visar respekt för andras åsikter.
Syfte
Förmåga att använda centrala specialpedagogiska begrepp.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar enkla samband och drar enkla slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med viss säkerhet centrala begrepp samt förklarar samband och drar välgrundade slutsatser.
I beskrivningar och redogörelser använder eleven med säkerhet centrala begrepp samt förklarar komplexa samband och drar välgrundade och nyanserade slutsatser.
Syfte
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: