👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

9C Tema yrken

Skapad 2019-10-02 12:24 i Gemensamt i Flen Flen
Under detta korta tema ska ni, i koppling till er PRAO, få arbeta med att utveckla er skrivande förmåga samt att arbeta med den muntliga förmågan.
Grundskola 9 Svenska som andraspråk Svenska
Under detta tema ska du i koppling till din PRAO, få arbeta med att utveckla din skrivande förmåga samt att arbeta med den muntliga förmågan. Det första uppgiften består i att skriva en arbetsansökan. Den kan du använd anär du ska ut på din prao eller söka sommarjobb. Under din proatid samlar du fakta och intervjuar någon. Tillsist redovisar du inför en grupp.

Innehåll

 • Syfte

Få fördjupad kunskap om ett yrke, dess arbetsmarknad,  samt genföra en intervju med en person som har det yrket. Ge förutsättning att utveckla att skriva en "riktig" arbetsansökan med utgångspunkt från dig själv. Sammanställa fakta i en rapport.

Uppgifter

 1. Skriva din arbetsansökan och ett CV
 2. Skriva en rapport kring ett yrke.
 3. Söka fakta från olika källor och källkritiskt värdera och granska dem samt källhänvisa.
 4. Ge och ta respons.

Tidsplan

Vecka 35 Skriva arbetsansökan och ett CV

Vecka 36-41 Skriva rapporten

Vecka 42 Läsa en kamrats rapport och ge kamratrespons

Vecka 43 Slutlig bearbetaning av rapporten och inlämning torsdag 24/10.

Länktips!

 • www.amv.se
 • http://www.arbetsformedlingen.se
 • http://www.arbetsformedlingen.se/For-arbetssokande/CV-och-ansokan/Jobbsokarguide.html
 • http://ungdomar.se/swajpet/sommar-tvanolletttre/article/sa-skriver-du-cv-och-personligt-brev

Uppgifter

 • Inlämning av din rapport

 • INLÄMNING AV RAPPORTEN

Kopplingar till läroplanen

 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning samt i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  SvA  E 9
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
  SvA  E 9
 • Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 9
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur, innehåll och språk och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
  SvA  E 9

Matriser

Sv SvA
Skriva rapport om ett yrke

Uppnår inte godtagbar nivå
E
C
A
Skriva texter
Texten uppfyller inte en godtagbar nivå för nivån. Behöver visa en högre spårklig säkerhet.
Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer. De berättande texter eleven skriver innehåller välutvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med komplex uppbyggnad.
Berättande texter, gestaltande beskrivningar
Texten behöver vara mer innehållsrik, utförlig.
De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med enkel uppbyggnad.
De berättande texter eleven skriver innehåller utvecklade gestaltande beskrivningar och berättargrepp samt dramaturgi med relativt komplex uppbyggnad.
Eleven kan ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.
Ge omdömen och bearbeta egen text
Behöver ta till sig av skriftlig respons och berabeta din text.
Eleven kan ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur, innehåll och språk och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Söka, välja ut och sammanställa information
Behov av att använda olika källor och kunna källkritiskt granska med och källhänvisa korrekt.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller utvecklade beskrivningar och förklaringar, utvecklat ämnesrelaterat språk samt relativt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans. Sammanställningarna innehåller välutvecklade och nyanserade beskrivningar och förklaringar, välutvecklat ämnesrelaterat språk samt väl fungerande struktur, citat och källhänvisningar.