👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matens betydelse för din hälsa

Skapad 2019-10-02 13:05 i Thunmanskolan Knivsta
Grundskola F – 9 Hem- och konsumentkunskap
Hur påverkas din hälsa av det det du äter? I det här arbetsområdet ska du ska utveckla ett kunnande som rör mat, måltider och vilka val som är bra för din hälsa och vilka varierande behov av näring och energi som finns.

Innehåll

Tidsplan: 5 veckor

 

Syfte: Att utveckla ett / en:

- kunnande som rör mat och måltider och träna din 

- medvetenhet och vilka konsekvenser valen i hushållet får för hälsa, välbefinnande och gemensamma resurser

- initiativförmåga och kreativitet vid matlagning och skapande av måltider

 

Undervisning:

- Uppstart med filmvisning och powerpointpresentation ( filmen tallriksmodellen på NE)

- Planera mat för en dag

- Beräkna mängd och pris

- Se på film om mat och hälsa, fortsatt powerpointpresentation

- Grupparbete om vitaminer och mineraler

- Eget faktasökande( instuderingsfrågor till hjälp) 

- Tillaga din egenplanerade måltid

 

Dokumentation och bedömning:

Bedömning sker genom hela arbetsmomentet. Arbetet dokumenteras genom bilder, självvärdering, inlämning av arbetet "planera mat för en dag". Arbetsområdet avslutas med ett prov.

 

Uppgifter

 • Fakta till näringslära

 • Fakta till instuderingsfrågorna

 • Fakta till Instuderingsfrågor

 • Instuderingsfrågor

 • Instuderingsfrågor

 • Instuderingsfrågor

 • Powerpoint näringslära

 • Planera mat för en dag

 • Instuderingsfrågor

 • Fakta näringslära

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Jämförelser av recept och beräkning av mängder vid matlagning. Skapande av egna recept.
  Hkk  7-9
 • Bakning och matlagning och olika metoder för detta. Hur valet av metod påverkar arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  7-9
 • Planering och organisering av arbetet vid matlagning och andra uppgifter i hemmet.
  Hkk  7-9
 • Redskap och teknisk utrustning som kan användas vid bakning och matlagning och hur dessa används på ett funktionellt och säkert sätt.
  Hkk  7-9
 • Hygien och rengöring vid hantering, tillagning och förvaring av livsmedel.
  Hkk  7-9
 • Individuella behov av energi och näring, till exempel vid idrottande, samt hur måltider kan komponeras efter olika behov.
  Hkk  7-9
 • Hur man kan arrangera måltider och måltidens betydelse för gemenskap och välbefinnande.
  Hkk  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med viss anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  E 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Hkk  E 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan också ge enkla omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  E 9
 • Därutöver kan eleven föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
  Hkk  E 9
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med relativt god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  C 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och relativt väl fungerande sätt.
  Hkk  C 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan också ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  C 9
 • Därutöver kan eleven föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
  Hkk  C 9
 • Eleven kan planera och tillaga måltider och genomföra andra uppgifter som förekommer i ett hem, och gör det med god anpassning till aktivitetens krav.
  Hkk  A 9
 • I arbetet kan eleven använda metoder, livsmedel och utrustning på ett säkert och väl fungerande sätt.
  Hkk  A 9
 • Eleven väljer tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val med hänsyn till aspekterna hälsa, ekonomi och miljö.
  Hkk  A 9
 • Eleven kan också ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen och resultatet.
  Hkk  A 9
 • Därutöver kan eleven föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hur varierade och balanserade måltider kan sättas samman och anpassas till individuella behov.
  Hkk  A 9