Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fjärilen Mål och utvecklingsplan Normer och värden 19/20

Skapad 2019-10-02 13:41 i Lillhaga förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för förskolans prioriterade mål från Normer och värden

Innehåll

Avdelning

Fjärilen

Prioriterat mål

  • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra. 

 

Nuläge

Vi lär känna varandra och arbetar mycket med det. Vi ger barnen utrymme att berätta om sig själva, sina familjer och sina hus. Vi uppmärksammar att vi har olika kulturer och förhållningssätt, vi belyser det fina i att vara olika och att det är en tillgång. Vi uppmuntrar barnen i att vara nyfikna på varandra och ställa frågor kring de olika sätten att leva. 

Vi kan se att våra barn är mån om att hjälpa varandra i alla situationer. Det kan handla om att hjälpa till att lyfta ner vantar från hyllan likväl om att lösa konflikter.

Vi samtalar hela tiden med barnen om att hjälpa varandra vilket har gjort att det har blivit ett naturligt förhållningssätt för barnen.

Under Barnkonventionens dag återkopplade vi till FN-dagen och arbetet runt barnkonventionen. Barnen fick sätta ord på hur de hade uppfattat barnkonventionen och tillsammans ritade barnen av sig själva och placera sina självporträtt runt en världskarta, vilket bidrog till samtal kring de olika länder som gruppen har anknytning till. De senaste veckorna har vi delat in barnen i mindre grupper och läst och samtalat kring litteratur som berör ämnen som barnen möter i sin vardag. Barnen har kopplat det vi läst om till hur de själva lever och har det i sina liv.

 

Utveckling pågår när

Utveckling pågår när vi samtalar om olikheter och styrkan i dessa. Vi lyfter frågor och samtalar i vår vardag med barnen på Fjärilen. Vi använder boksamtal som ett verktyg för att väcka tankar hos barnen. Exempelvis diskuterar vi om Pippis avsaknad av föräldrar, om Else-Marie och småpapporna och annan litteratur som belyser mångfald. 

Så ska vi arbeta för att nå dit

Vi kommer kontinuerligt lyfta olika ämnen att arbeta med där barnen får koppla till sig själva och varandra i gruppen. Genom boksamtal i mindre grupper kommer alla till tals på sätt som passar varje individ. 

Exempelvis under FN-veckan då vi samtalade om barn i världen, barns rättigheter och barnkonventionen. Dessa samtal kopplade vi ihop med oss och hur vi lever. Vi fortsätter arbetet med barnkonventionen för att fortsatt väcka tankar och uppmärksamma barns rättigheter och de olika kulturer som vi vistas i. 

Så här ska vi följa upp

Vi dokumenterar och reflekterar tillsammans med barnen, och tillsammans på gemensamma planeringar och SKA-möten. 

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

 Vi uppmärksammar och sätter ord på det sociala lärandet likväl som de ämnesdidaktiska områdena. 

Vi märker hur barnens förhållningssätt till varandra och sig själva har förändrats till det bättre. Vi upplever att det efter höstterminen är enklare att resonera kring känslor, vänskap och olikheter med barnen. Boksamtalen kring dessa ämnen ses numer som ett normalt tillvägagångssätt att läsa böcker på. Det rådande klimatet i verksamheten genomsyras av vänskap och gemenskap. 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: