Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gräshoppan -Mål och utvecklingsplan Normer och värden 19/20

Skapad 2019-10-02 13:41 i Lillhaga förskola Nykvarn
Pedagogisk planering för prioriterade mål i LpFö utifrån självskattningen på huset.
Förskola

Utifrån vår självskattning gör vi med hjälp av den här mallen en pedagogisk planering för förskolans prioriterade mål från Normer och värden

Innehåll

Avdelning

Gräshoppan

Prioriterat mål

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,

 respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna

 Nuläge

 

Utveckling pågår när barnen

ges tillfällen till att sätta ord på egna känslor och efter mognad kunna sätta sig in i andras behov och känslor. När vi ger barnen tillfällen till att göra reflektioner över hur vi är mot varandra . 

Så ska vi arbeta för att nå dit

1. Vi arbetar med Kompisböckerna om Barnkonventionen för att barnen ska få en ökad förståelse för vikten av tolerans och respekt för andra människor. Vi läser dessa häften och följer upp med diskussioner i mindre och större grupper. Vi gör olika skapande aktiviteter ex. rita "Mitt hus", klippa ut bilder från tidningar och berätta om "Vad jag äter" och ta reda på hur och vad andra äter, bor mm. Emali berättade om vad dom äter i Tailand tex.

 2. Vi uppmuntrar barnen till att vara en hjälpsam kompis och berömmer mycket när de är hjälpsamma.  

3 . Vi arbeta med världskartan på olika vis. Synliggör för barnen att det finns många olika människor och att vi alla har samma behov. Våra äldsta barn jobbar med att pekar på en plats på jordgloben och tar reda på fakta om den platsen, det tycker dom är spännande. Vi har skickat meddelanden fram och tillbaka till Australien / Nya Zeeland genom ett av barnen som är där i tre veckor. Barnet har berättat om upplevelserna där. 

4. Vi läser böcker som handlar om olika människor ex från andra länder, med olika handikapp, olika levnadssätt och levnadsvilkor. Vi har oftast boksamtal efteråt där vi pratar om det vi hört. Berättar stunder har vi också där handlingen görs om lite grann för att passa in. Ex så fick vi höra sagan om "Guldlock" där  både Guldlock och den lilla björnen, trots att de var så olika på ett sätt, kände sig ensamma och hur dom skulle göra för att få vänner. Barnen hade flera olika förslag på hur de skulle göra för att få det. 

5. Vi jobbar med  olikheter också genom att vi gjort ett stort pussel där varje barn och vuxen på  avdelningen färglagt en pusselbit som ingår i det stora gemensamma pusslet. Genom detta påvisar vi att alla är lika viktiga och att alla behövs. 

6. Vi har som extra mål pratat om hur vårdanshavare med annat språk ska kunna kommunicera med oss och vi med dom. Vi har pratat om att göra ett bildschema där vi kan peka på bilder där de vanligaste företeelserna finns med. 

Så här ska vi följa upp

text

Uppföljning

Vi ska följa och dokumentera barnens lärande i barnens och avdelningens lärlogg i Unikum.

Reflektion/Utvärdering/Analys/Förslag till åtgärder

På avdelningens reflektionstid dokumenterar vi våra tankar i kommentarsrutorna under vår Mål & utvecklingsplan.

1. Kompisböckerna har varit ett bra material att använda sig av. Det är relativt korta  men tydliga berättelser som ger bra bra diskussioner och reflektioner efteråt med barnen. 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: