Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Skills 5, Unit 2.

Skapad 2019-10-02 13:59 i Edsbro skola Norrtälje
Grundskola 5 Engelska
I slutet av Unit 2 ska eleverna skriva en faktatext om ett djur. De får även lyssna på en faktatext om polarbjörnar och fylla i fakta som saknas samt att de ska redovisa för några kamrater om sitt djur.

Innehåll

I Kapitel 4-6

som ingår i unit 2 kommer de att möta ord och grammatik som hjälper dem att nå målen för Unit 2

Chapter 4.
 • djur och deras livsmiljöer, presens och preteritum för verbet be was, been)
Chapter 5.
 • adjektiv, presens och preteritum av regelbundna verb. 
Chapter 6. 
 • presens, preteritum och perfekt av oregelbundna verb. 

Skills

 • READ descriptions of animals.
 • LISTEN to description of animals.
 • WRITE about animals.
 • SPEAK about animals. 

 

Matriser

En
Skills 5, Unit 1.

LÄSA

 • En  E 6   Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
 • En  E 6   För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
->
-->
--->
Jag kan:
förstå det viktigaste innehållet i en text om djur.
förstå det mesta av innehållet i en text om djur. Jag förstår tydliga detaljer i texten.
förstå innehållet i en text om djur. Jag förstår viktiga detaljer i texten.
välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när jag läser.
välja och använda några metod för att lättare förstå innehållet när jag läser.
välja och använda några metod för att lättare förstå innehållet när jag läser.

HÖRA

 • En  E 6   Eleven kan förstå det mest väsentliga av innehållet i tydligt talad, enkel engelska i lugnt tempo.
 • En  E 6   För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
->
-->
--->
Jag kan:
förstå det viktigaste innehållet i en text om djur bestående av enkel engelska som talas lugnt och tydligt.
förstå det mesta av innehållet av i en text om djur bestående av enkel engelska som talas lugnt och tydligt. Jag förstår tydliga detaljer i det som sägs.
förstå innehållet i en text om djur bestående av enkel engelska som talas lugnt och tydligt. Jag förstår viktiga detaljer i det som sägs.
välja och använda någon metod för att lättare förstå innehållet när jag lyssnar.
välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när jag lyssnar.
välja och använda några metoder för att lättare förstå innehållet när jag lyssnar.

SKRIVA

 • En  E 6   I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6   I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6   Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
->
-->
--->
Jag kan:
uttrycka mig på ett ganska bra sätt när jag skriver en faktatext om ett djur.
uttrycka mig på ett bra sätt när jag skriver en faktatext om ett djur.
uttrycka mig på ett mycket bra sätt när jag skriver en faktatext om ett djur.
välja och använda någon metod som gör att du förstår och bli förstådd när du skriver.
välja och använda några metoder som gör att du förstår och bli förstådd när du skriver.
välja och använda flera metoder som gör att du förstår och bli förstådd när du skriver.

TALA

 • En  E 6   I muntliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
 • En  E 6   I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
 • En  E 6   Dessutom kan eleven välja och använda sig av någon strategi som löser problem i och förbättrar interaktionen.
->
-->
--->
Jag kan:
uttrycka mig på ett ganska bra sätt när jag gör en enkel muntlig redovisning mitt djur.
uttrycka mig på ett bra sätt när jag gör en enkel muntlig redovisning av mitt djur.
uttrycka mig på ett mycket bra sätt när jag gör en enkel muntlig redovisning av mitt djur.
välja och använda någon metod som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
välja och använda några metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
välja och använda flera metoder som gör att du lättare förstår och blir förstådd när du pratar.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: